Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp: - Historisk endring i synet på norsk matproduksjon

Et samlet Storting legger press på regjeringen om å sikre både tilstrekkelig arbeidskraft, økt matproduksjon og selvforsyning i kriseåret 2020.

Et samlet Storting ber nå regjeringen, i samarbeid med landbruksnæringa, vurdere å gjennomføre tiltak som stimulerer til økt norsk plantebasert matproduksjon og selvforsyning i 2020. Foto: Lars Olav Haug
Et samlet Storting ber nå regjeringen, i samarbeid med landbruksnæringa, vurdere å gjennomføre tiltak som stimulerer til økt norsk plantebasert matproduksjon og selvforsyning i 2020. Foto: Lars Olav Haug

Samtlige partier på Stortinget står bak følgende vedtak, som ble truffet tirsdag:

* Stortinget ber regjeringen i samarbeid med næringen vurdere å gjennomføre tiltak som stimulerer til økt norsk plantebasert matproduksjon og selvforsyning i inneværende år.

Staten må herunder vurdere å stille med garantier slik at næringen ikke blir økonomisk skadelidende ved eventuell overproduksjon av enkelte planteprodukter.

* Stortinget ber regjeringen, sammen med partene i arbeidslivet, sikre nok arbeidskraft til jordbruket, slik at matforsyningen og beredskapen for befolkningen sikres. Det forutsettes at man sikrer ordnede lønns- og arbeidsforhold innen landbruket.

Legger press på regjeringen

Flertallet viser til at verdikjedene innen matforsyning er samfunnskritisk virksomhet. Transporten av varer inn til Norge kan bli påvirket i månedene som kommer, på grunn av utfordringen med transportbestemmelser, internasjonal lageroppbygging og eksportrestriksjoner. Stortinget understreker derfor behovet for å sikre høy egenproduksjon i 2020.

– Stortinget legger nå press på regjeringen for å øke selvforsyningen for året vi er inne i. Etter min mening, må det i praksis bety at landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) gir beskjed til dem som kan sette ekstra med potet og så ekstra med gulrot at deres produksjoner blir sikret. Vedtaket må også innebære at bøndene får en økonomisk garanti for at staten stiller opp for større avlinger i vår, sier Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen til Bondebladet.

Han forventer videre at regjeringen nå, sammen med Fellesforbudet og NHO Mat og Drikke, kommer fram til felles løsninger som sikrer lønns- og arbeidsvilkår for arbeidkraften som skal settes inn i næringa.

Han mener det vil være lurt å satse tungt på planteproduksjon som enkelt kan lagres og brukes som råvare i fôrproduksjonen til husdyra.

– Og ekstrapoteten kan brukes til håndsprit, påpeker Sandtrøen i disse koronatider.

Annonse

Vedum: Rekord-omsving i syn på matproduksjon

–  Aldri har det skjedd en større endring i synet på norsk matproduksjon i løpet av tre uker, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Anders Sandbu
– Aldri har det skjedd en større endring i synet på norsk matproduksjon i løpet av tre uker, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Anders Sandbu

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum påpeker at det er et historisk omsving i synet på norsk matproduksjon og selvforsyning som nå har skjedd politisk.

– For bare én måned siden foreslo et regjeringsoppsatt utvalg å legge ned 1 million dekar jordbruksjord. Nå har alle partiene på Stortinget vektlagt viktigheten av norsk matproduksjon. Aldri har det skjedd en større endring i synet på norsk matproduksjon i løpet av tre uker, sier Vedum til Bondebladet tirsdag.

Han håper vedtaket vil danne basis for et endret syn på viktigheten av norsk matproduksjon og selvforsying, også når koronakrisen på et eller annet tidspunkt er et avsluttet kapittel.

– Sp håper at det blir lettere i neste runde å få på plass beredkapslagring. Det viktige nå, er at vi har et enstemmig stortingsvedtak. Det viser bare hvor historieløst tidligere arbeid har vært, sier Vedum, med henvisning til at regjeringen en rekke ganger har påpekt hvor unødvendig ressursbruk det er å bygge opp eget nasjonalt beredskapslager for matkorn.

Det samme har flere regjeringsoppnevnte utvalg konkludert med. Men da har forutsetnigen hele veien vært at internasjonal handel vil gå som før også i en krise.

Nå vurderer for eksempel Russland restriksjoner på eksporten av hvete. Flere land har allerede stanset eksport av mat for å sikre egen befolkning, melder Reuters.

Uviss kostnad og effekt

Hva den totale prislappen vil bli på å få gjennomført stortingsvedtaket, eller hvor mye norsk matproduksjon og reell norsk selvforsynning vil gå opp med i år om vedtaket faktisk følges opp, er imidlertid i det blå.

Stortinget har heller ikke lagt noen føringer på hvilke type tiltak som er aktuelle for å nå disse målene.

– Dette er et prinsippvedtak fra Stortinget. Men regjeringen må invitere landbruksnæringa til et møte med én gang. Den kan ikke vente. Matberedskap har ikke vært regjeringens fremste tanke hittil, men nå har et samlet Storting vedtatt dette, og da er Stortinget overordnet regjeringen, sier Vedum.

Neste artikkel

Trapper opp norsk fôrsatsing