Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Solberg: – Vi er ikke klare til å gi løfter om mer

Statsministeren lover ikke friske midler til bøndene, ut over 1 milliard gjennom dagens erstatningsordninger for avlingsskade.

Onsdag møtte statsminister Erna Solberg (H) korn- og melkebonde Lars Egil Lauten på hans gård på Kløfta. Lauten er en av mange kriserammede bønder etter sommerens ekstremtørke og tilhørende fôrkrise. Her er de to flankert av landbruks- og matminister Jon Georg Dale (t.v.) og bondelagsleder Lars Petter Bartnes. Foto: Anders Sandbu
Onsdag møtte statsminister Erna Solberg (H) korn- og melkebonde Lars Egil Lauten på hans gård på Kløfta. Lauten er en av mange kriserammede bønder etter sommerens ekstremtørke og tilhørende fôrkrise. Her er de to flankert av landbruks- og matminister Jon Georg Dale (t.v.) og bondelagsleder Lars Petter Bartnes. Foto: Anders Sandbu

Ironisk nok, pøste regnet ned da statsminister Erna Solberg (H) onsdag besøkte korn- og melkebonde Lars Egil Lauten på Kløfta. Men noe mer enn regnvær, slik som friske midler i en ny krisepakke, bragte ikke Solberg med seg.

– Vi er ikke klar til å gi løfter om mer enn den ene milliarden som vil komme som en overslagsbevilgning, og som gir en betydelig belastning på statsbudsjettet, sa Solberg under en pressekonferanse på gården.

Milliarden hun her sikter til, er et beløp som uansett vil bli gitt innenfor eksisterende erstatningsordninger for avlingsskade. Dermed vil det, i hvert fall ikke nå, bli gitt noen ekstraordinære midler til en næring i krise, selv om totaltapene for næringa er ventet å beløpe seg til rundt 5,5 milliarder kroner.

Møtte bøndene etter to måneders krise

Mens landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) har hatt flere møter med næringa, har det vært stille fra statsministeren – inntil onsdagens møte på Kløfta.

– Fôrkrisen var jo et faktum allerede tidlig i juni, og mange har etterlyst handling fra landets øverste politiske leder i en nasjonal krise. Hvorfor har det tatt deg to måneder å komme på banen og møte tørkerammede bønder?

– Det har jo ikke tatt to måneder. Landbruksministeren har jo jobbet med denne saken hele tiden, og fôrtilgangen var noe av det første han tok tak i sammen med landbruksorganisasjonene. Dette var blant annet knyttet til å gjøre det enklere å håndtere fôr. De første tiltakspakkene ble gjort med hensikt på nettopp dét, sier Solberg til Bondebladet.

– Men alt dette er gjort i regi av Dale?

Annonse

– Ja, og Dale er min landbruksminister. Vi har tett kontakt, og har snakket mye sammen om dette.

Vil diskutere flere tiltak

– Fôrkrisen er blitt en likviditetskrise for landets største fastlandsnæring. Regjeringen har tidligere fremmet redningspakker for oljenæringen og finansnæringen for å redde norske arbeidsplasser. Hva vil regjeringen gjøre for å unngå konkurser og nedleggelser i norsk landbruk?

– Den første biten som ble gjort med tanke på likviditetskrisen, er jo at at det nå blir 70 prosent forskuddsutbetaling for avlingsskade, mot tidligere 50 prosent. Dette grepet vil bedre likviditetssituasjonen på kort sikt, sier statsministeren.

Hun legger til at regjeringen også ser på regelverket knyttet til avlingsskadeordningen. Regjeringen vil også diskutere tiltak ut over de tiltakene som ligger inne i avlingsskadeordningen, påpeker Solberg.

– Må lære av 2018

Tørkekrisen 2018 ventes å svekke både norsk og europeisk selvforsyning av landbruksprodukter. Hvilke tiltak ser så regjeringen for seg for å sikre at norske bønder har nok fôr til dyra og såkorn i møte med klimaendringene?

– Vi er nødt til å lære av det året som har gått, både når det gjelder såkorn og å sikre bøndene bedre tilgang til fôr framover. Bønder som har hatt fôr liggende og hatt en egen sikring, kommer kanskje bedre ut. Denne klimasituasjonen kan også gi lengre vekstsesonger enkelte år. Det vanskelige med de klimaendringene som nå skjer, er den ustabiliteten de fører til – i form av forandringer fra år til år, sier Solberg til Bondebladet.

Neste artikkel

Åpner opp for dagpendlere