Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Søker ny EU-spesialutsending for mat

UD har lyst ut stilling som spesialutsending for matvareproduksjon til EU-delegasjonen.

Utenriksdepartementet jakter en ny spesialutsending for matvareproduksjon. Arbeidsstedet vil være EU-delegasjonen i Brussel. På bildet sees EU-Kommisjonen i byen. Foto: Linda Sunde
Utenriksdepartementet jakter en ny spesialutsending for matvareproduksjon. Arbeidsstedet vil være EU-delegasjonen i Brussel. På bildet sees EU-Kommisjonen i byen. Foto: Linda Sunde

"Ønsker du å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale utfordringer? Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad". Slik innleder Utenriksdepartementet sin utlysning av stillingen.

Stillingen som spesialutsending for matvareproduksjon er knyttet til EU-delegasjonen i Brussel. Der vil det fra august 2020 være ledig et to års engasjement, med mulighet for inntil to års forlengelse.

De viktigste fagområdene er mattrygghet, innsatsvaretrygghet (fôrvarer, såvarer, plantevernmidler og gjødsel), fiske- og dyrehelse, dyrevelferd, økologi og plantehelse . Fagområdene må følges på alle stadier i regelverksutviklingen.

Annonse

EU-delegasjonen er Norges største utenriksstasjon med utsendte medarbeidere fra så vel UD som fra en lang rekke fagdepartementer. Spesialutsendingene hører administrativt under Utenriksdepartementet og er underlagt stasjonssjefens ledelse. Arbeidsoppgavene omfatter i hovedsak rapportering, aktiv oppfølging, samt påvirkning rettet mot den faglige og politiske utviklingen i EU innen mattrygghet og kvalitet i matvareproduksjonen.

Høyere utdanning, inngående kjennskap til saksområdet og norsk forvaltning på mattrygghetsområdet, samt god kunnskap om EØS-avtalen og EUs organisering og institusjoner, er blant UDs ønskede kvalifikasjoner.

Neste artikkel

Strengere krav til purkehold i Tyskland