Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Småbrukarlaget vil ha krav om kompetanse

På landsmøte til Småbrukarlaget ble det vedtatt å innføre kompetansekrav ved kjøp eller overtakelse av konsesjonspliktig landbrukseiendom.

Politisk nestleder Elin Bergerud i Småbrukarlaget var en av flere som argumenterte for å innføre et krav om kompetanse i landbruket.
Politisk nestleder Elin Bergerud i Småbrukarlaget var en av flere som argumenterte for å innføre et krav om kompetanse i landbruket.

I regjeringas rapport «Økt rekruttering til landbruket» fra 2016 ble det foreslått et kompetansekrav i landbruket.

Det er nødvendig i en næring som opplever store endringer i form av nye klimakrav, agronomiske teknikker og teknologi. Et kompetansekrav i landbruket vil føre til at bønder får styrket mulighetene til å gjøre gode valg for sin egen drift – så vel som agronomiske til økonomiske, heter det i rapporten.

Under debatten ble dette punktet kommentert av flere delegater. Forslaget om å innføre kompetansekrav ble vedtatt av landsmøte.

Vil ta hensyn til realkompetanse

Politisk nestleder i Småbrukarlaget, Elin Bergerud, en av av flere som støtter det nye framlegget Bergerud er lærer ved Buskerud videregående skole. Hun underviser i agronomutdanning for voksne.

– Jeg er fornøyd med vedtaket. Det er mange som støtter dette, også i Smårbrukarlaget. Vi har ikke utformet hvilke klare krav vi tenker på, men det går an å tenke på krav om agronomutdanning i denne sammenheng. Det finnes et godt tilbud om en slik utdanning for voksne ved flere videregående skoler, sier Bergerud.

Nestlederen vil at det skal taes hensyn til realkompetanse ved innføring av kompetansekrav.

– Det vil være en naturlig del av kravet om kompetansekrav. Mange har opparbeidet stor jordbrukskompetanse etter å ha jobbet på hjemgården under oppveksten. Det er en side som må vektlegges, sier hun.

Bergerud mener en skal kunne mye for å være en god bonde.

Annonse

– Det er mye som skal læres, sier nestlederen.

Positiv til 2+2 modell

– Forsøket med yrkesutdanning med 2+2 modell, to år i skule og to år i bedrift, for agronom og gartnar viser så langt elevene blir bedre rustet til å ta fagbrev som 19–20 åringar, mener Østlandsforskning. Hva mener du om denne ordningen?

– Jeg har ikke lest rapporten fra Østlandsforskning, men de jeg har snakket med, både elever, bedrifter og bønder, er fornøyd med ordningen. Det er tydelig bindeledd mellom bønder/bedrifter og lærlingene. Dette er noe vi ikke har hatt i jordbruket tidligere, og jeg ser positivt på en slik ordning, sier Elin Bergerud.

Mange på talerlista

Det var en lang debatt og avstemming om ny politisk plattform under landsmøtet.

Av punktene som ble mye debattert var dyrere kraftfôr, rovviltpolitikk, overproduksjon av lam og gris, import av soya og utnytting av ut- og innmark.

Punktet om å gå inn for dyrere kraftfôr eller ikke i den nye plattformen, ble utsatt til søndag.

NSB vil også innføre et konkret og ambisiøst prosentmål for produksjon og forbruk av økologisk matvarer.

Neste artikkel

Naturbrukselever tester ny teknologi