Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Småbrukarlaget vil ha grasdispensasjon for kornbønder

NBS foreslår at kornbønder som kan dokumentere total eller tilnærmet total avlingssvikt, må få en generell dispensasjon til å så raigras.

Kornet har fått juling av den langvarige tørken mange steder. Småbrukarlaget vil ha dispensasjon for kornbønder til å så raigras. (Illustrasjonsfoto fra Hobøl: Karl Erik Berge)

Dispensasjonen må sikre disse bøndene det de skulle hatt i produksjonstilskudd som kornprodusenter, mener NBS.

Landbrukskontoret må "godkjenne” avlingssvikten, slik at det ikke blir noen diskusjon om dette i ettertid, skriver Småbrukarlaget i et brev til Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

– Dette tiltaket gir bonden forutsigbarhet. Hvis det kan såes raigras, vil det utgjøre et viktig bidrag mot grovfôrmangel, sier leder Merete Furuberg i Småbrukarlaget.

Ikke til fratrekk

Inntektene bonden får ved salg av raigras, må ikke gå til fratrekk fra avlingsskadeerstatningen, men være en bonus til bonden som han/hun kan bruke til å dekke opp sin egenandel på 30 prosent, mener NBS.

– Bonden bærer også hele risiko ved å så raigras, og dette representerer ikke noen kostnad for staten. Denne forutsetningen er svært viktig for forslaget vårt, understreker Furuberg.

Annonse

Frykter stor fôrmangel

Store deler av Østlandet opplever den verste tørken på flere tiår. Hvor store skadene vil bli, er det for tidlig å si, men for mange kornprodusenter er det fare for at hele eller store deler av avlingen kan gå tapt.

Været de neste ukene vil være avgjørende. Når det gjelder grasavlingene, er det for tidlig å trekke noen konklusjon. Men det er grunn til å frykte fôrmangel.

– Førsteslåtten over Østlandet utgjør om lag 50 prosent av normalen. Det er behov for strakstiltak, slik at en kan ligge i forkant, dersom tørken vedvarer, sier Furuberg.

Hver enkelt bonde kan søke om dispensasjon, men siden situasjonen nå har rammet svært mange bønder, mener NBS en generell dispensasjon er å foretrekke, både for bøndene, men også for forvaltningen.

– Vi er kjent med at det er gitt slik dispensasjon tidligere, og håper derfor på handlekraft fra Landbruks- og matdepartementet, sier Furuberg.

Neste artikkel

Vi spiser litt mindre kjøtt