Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik skal flere bønder kunne satse på biogassanlegg

Økt maksimal tilskuddssats til gårdsanlegg-investering, samt økt tilskudd for levering av husdyrgjødsel, er blant anbefalte tiltak i ny rapport.

I dag er det mange hindre for økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon, deriblant store investeringskostnader og høye transportkostnader. En partssammensatt arbeidsgruppe har nå fremmet en rekke anbefalinger til tiltak som skal gjøre det enklere for flere bønder å satse på biogass. Foto: Colourbox
I dag er det mange hindre for økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon, deriblant store investeringskostnader og høye transportkostnader. En partssammensatt arbeidsgruppe har nå fremmet en rekke anbefalinger til tiltak som skal gjøre det enklere for flere bønder å satse på biogass. Foto: Colourbox

I 2009 satte regjeringen et mål om at 30 prosent av gjødselressursene skulle utnyttes i biogassproduksjon i Norge innen 2020. 11 år seinere er status 1 prosent. Dét vil en sammensatt arbeidsgruppe gjøre noe med.

Gruppa består av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, ENOVA, Innovasjon Norge og Miljødirektoratet, og er ledet av Landbruksdirektoratet.

I en ny rapport, legger gruppa fram en rekke anbefalinger til tiltak for å sette fart på biogassatsingen. Her er noen av dem:

* Maksimal tilskuddssats for støtte til investering i gårdsanlegg (Innovasjon Norge) løftes fra dagens nivå til 50 prosent. I tillegg skal programmets samlede rammer økes for å kunne imøtekomme økende antall søknader om tilskudd til investeringer.

* Når søknader om Enova-tilskudd til investering i produksjonsanlegg for Biogass skal vurderes, skal ett av kriteriene være klimanytte ved bruk av ulike råstoff i biogassproduksjonen.

Annonse

* Opprettholde dagens tilskudd fra Innovasjon Norge til bioøkonomiprosjekter.

* Endringer i hvordan tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg innrettes. Blant endringspunktene er å øke tilskuddssatsen til "et nivå som gjør husdyrgjødsel som substrat attraktivt og dermed bidrar til å redusere økonomiske barrierer" for behandling av husdyrgjødsel i biogassanlegg.

I dag er det mange barrierer for en økt satsing, erkjenner gruppa. Noen av de viktigste – slik arbeidsgruppa ser det – er høye transportkostnader, begrenet mottaks- og oppgraderingskapasitet, utfordringer med lønnsom avsetning av biogass og biorest, samt betydelige investeringskostnader.

Anbefalingene i den nye rapporten skal legges fram til vårens jordbruksoppgjør, opplyser Landbruksdirektoratet.

Neste artikkel

Harde tak for distriktsjordbruket