Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet: – Slik ønsker vi ikke å ha det

Mattilsynet ønsker ingen fryktkultur. Tvert imot ønsker de å bidra til bedring i forholdet til bønder, sier avdelingssjef Odd Ivar Berget.

"Det er beklagelig at det er flere som frykter å få besøk av Mattilsynet. Slik ønsker vi ikke å ha det", skriver Mattilsynet i sitt tilsvar på kritikken fra HMS-rådgiveren. Illustrasjonsbilde: Arne Åsen
"Det er beklagelig at det er flere som frykter å få besøk av Mattilsynet. Slik ønsker vi ikke å ha det", skriver Mattilsynet i sitt tilsvar på kritikken fra HMS-rådgiveren. Illustrasjonsbilde: Arne Åsen

Avdelingssjef Odd Ivar Berget ved Mattilsynets avdeling for Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord har lest hva HMS-rådgiver May Ann Levik sier, og kommer med dette svaret i en e-post

Her er kritikken mot Mattilsynet:

"Fra Mattilsynet ønsker vi å bidra til at dyrevelferden på den enkelte gård blir godt ivaretatt. Vi forsøker å legge vekt på de forholdene som er mest vesentlige for at dyrene skal ha det bra. Dette har vi et ønske om å få til ved en god samtale med den enkelte bonde.

Mattilsynet er pliktige til i all hovedsak å gjennomføre våre tilsyn uvarslet. Tilsynskampanjen med slaktegris har avdekket for dårlig dyrevelferd hos mange. Dette har medført at flere bønder ikke er komfortable med at Mattilsynet forventes å komme på tilsyn. Vi får både positive og negative tilbakemeldinger. Fra de som nekter tilsyn gjennomført, til de som sier at dette var et hyggelig besøk, og ikke slik jeg har hørt fra andre.

Ønsker ingen fryktkultur

Det er beklagelig at det er flere som frykter å få besøk av Mattilsynet. Slik ønsker vi ikke å ha det. Vi har ikke noe behov for å «dukke» bonden, tvert imot ønsker vi å bidra til å få det bedre.

Så lenge du har ting i orden på din egen gård, har du ikke noe å frykte for et besøk fra Mattilsynet. Dette skal være et besøk der en sammen går gjennom besetningen, og forhåpentligvis ved tilsynets slutt er enige om hvilke forhold som evt. må utbedres. Selv om det er alvorlige og/eller mange forhold som må utbedres, skal ikke dette være til hinder for at en skal kunne ha en god dialog. Her har både bonde og inspektør et ansvar for å få dette til.

Du skal forvente at Mattilsynets inspektør presenterer seg, og opplyser om at det er mulig å ha et vitne til stede (på de absolutt fleste tilsyn går dette veldig bra uten et vitne til stede). I tillegg skal du få opplyst hvorfor Mattilsynet kommer denne dagen. På slutten av tilsynet skal det gis en muntlig oppsummering av inspektørens inntrykk, samt gis en konkret tilbakemelding på vesentlige forhold som må utbedres. En tilsynsrapport vil komme i ettertid.

Alvorlige avvik = kraftige virkemidler

Annonse

Så er det en kjensgjerning at vi ved våre tilsyn avdekker alvorlige avvik hos enkelte bønder. Dette må vi påpeke og varsle og fatte vedtak på.

Mattilsynet har mulighet til å ta i bruk kraftige virkemidler, som aktivitetsforbud, der den enkelte bonde da ikke lenger får drive med bestemte dyrearter. Det har også blitt sagt at flere frykter dette fra Mattilsynet. Så lenge du sørger for å ta tak i de avvikene du har på din gård har du ikke grunn til å frykte for dette. Det er sjelden Mattilsynet er nødt til å gjøre dette – da skal det være svært alvorlige forhold eller mye avvik over lang tid.

Våre tilsynsrapporter skal være skrevet i et klart språk. I de tilfellene en ikke forstår det som er skrevet i tilsynsrapporten – ta kontakt. Du skal forvente å få en tilbakemelding fra Mattilsynet dersom du ber om dette, enten på telefon, mail eller brev.

Våre inspektører er opplært til å sørge for god smittebeskyttelse. I all hovedsak gjennomføres dette ved å benytte engangs skoovertrekk og kjeledress. I enkelte tilfeller stiller bonden kjeledress og støvler til disposisjon og ber om at dette benyttes.

– Vi er ikke perfekte

Som befolkningen for øvrig, er heller ikke vi i Mattilsynet perfekte. Vi har også forbedringspotensiale, og forsøker stadig å bli bedre i vår kommunikasjon med andre.

Dersom du ikke er fornøyd med måten Mattilsynet har utført tilsynet på så klag til oss. Vi vil gjerne ha konkrete tilbakemeldinger fra dere.

Når vi påpeker at forhold må utbedres slik at dyrene får den velferden de skal ha, er det enkelte som lurer på hvordan de skal løse dette. Her har ikke Mattilsynet alle svar. Når vi har sett gode løsninger bidrar vi gjerne med tips, men det kan ikke forventes at vi har løsningene.

Så støtter jeg Leviks uttalelse om at «Vi kan bli så gode sammen». Her må vi ikke gi opp, men sammen jobbe videre mot felles mål; Bonde og Mattilsyn skal i fellesskap ha en god dialog for å sørge for at dyra har/får det godt!"

Neste artikkel

Melkebonde fikk fem dager til å avvikle