Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skuffet over nei til sykdomsovervåking

Bondelaget er skuffet over at regjeringen og KrF dropper overvåkingsprogram for dyresykdommer, samt klimafond.

I den nye budsjettavtalen mellom H, Frp, KrF og V, ligger det ikke midler til et eget overvåkingsprogram for dyresykdommer. Norges Bondelag hadde dette som ett av sine innspill til budsjettprosessen. Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er overrasket og skuffet over at et slikt program ikke ble prioritert.

– De ser ikke behovet

– Vi er fornøyde med at noen av våre innspill i budsjettprosessen har blitt lyttet til. Samtidig er det noen viktige områder, ikke minst i lys av tørkesommeren vi har lagt bak oss, som ikke har blitt prioritert. Vi er blant annet litt overrasket over at avtalepartene ikke ser behovet for et eget overvåkningsprogram for dyresykdommer. Dette er viktig for matsikkerheten, noe vi oppfatter mange er opptatt av, sier Bartnes i en pressemelding.

I sommer ble det importert mye grovfôr fra land med dårligere dyrehelse enn Norge. I den sammenheng, mente Bondelaget og landbruket at det burde legges inn ekstra midler til et overvåkingsprogram i næringa. Bondelaget viser også til at det var bred enighet om viktigheten av å bevare den gode helsestatusen i Norge da krisepakken til landbruket ble behandlet i Stortinget.

Annonse

Landbruket har over tid jobbet for opprettelse av et eget klimafond med skattefordel. Men heller ikke dette er innbakt i den nye budsjettavtalen.

Tanken bak et slikt fond er at bøndene skal få skattemessige incentiver til å sette av penger til klimatiltak i gode sesonger – til bruk i dårligere sesonger, slik som årets tørkesommer.

Freder naturbruksskolene

Landbruket kan derimot glede seg over at veterinærdekningen styrkes med 30 millioner kroner, og at det ikke blir noe av regjeringens forslag om betydelig reduksjon i tilskuddene til naturbruksskolene.

Reduksjonen er helt fjernet i budsjettavtalen, og dermed sikres utdanningstilbudet også i 2019.

Neste artikkel

Kvinnene som styrer Landbruks-Norge