Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skreddernes gjenvalgt som leder i Finnmark Bondelag

Finnmark Bondelag avholdt digitalt årsmøte via Teams 17. mars 2021. Fylkesstyret, ordfører og administrasjonen var samlet på Thon Hotell Alta. Lise Kaldahl Skreddernes ble gjenvalgt som leder. Med seg i styret får hun Bjørn Tore Søfting, nestleder, Liv Heidi Losvar, Sven Andersen og Jørn Sandberg.

Det man kan trekke fram som positivt for denne sesongen, er at vi har opplevd en teknisk revolusjon, der vi nå benytter digitale møter til stadighet, og terskelen for å kunne avholde styremøter er betydelig senket. Dette betyr en tettere dialog mellom styret og administrasjonen, og man kan få arbeidet gjennom saker som haster, selv på kort varsel. I tillegg er det kostnadsbesparende, skriver Finnmark Bondelag.

I årsmøtetalen kom lederen inn på de store endringene i næringa.

Annonse

– I fjor på denne tida var vi bekymra for markedssituasjonen. Vi hadde lavt forholdstall for melk, og omsetningsavgifta på melk var høy på grunn av nedskalering av produksjonen. Vi hadde også noe overproduksjon på sau/lam. På et år har denne situasjonen snudd totalt. Stengte grenser og sannsynligvis også noe endra matvaner har ført til større etterspørsel av både melk og kjøtt. Omsetningsavgifta på melk har gått ned fordi utkjøpet av melkekvoter er nedbetalt, og forholdstallet har steget mye på grunn av økt etterspørsel. Mye av dette skyldes nok koronarestriksjonene, men det viser at ting fort kan snu, sa Skreddernes.

Neste artikkel

Viktig med langsiktig tenkning i landbruket i nord