Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skrantesjuke påvist for første gang på rein i Nord-Amerika

Et individ i en tamreinflokk i delstaten Illinois har fått påvist sykdommen.

Det er for første gang påvist Chronic Wasting Disease (CWD) – skrantesjuke på reinsdyr i Nord-Amerika. Foto: Colourbox

Det er ellers lite informasjon om funnet, melder Veterinærinstituttet.

– Dette er veldig interessant og vi vil følge med videre når flere detaljer kommer ut. På sikt vil det være interessant å sammenlikne funnet hos reinsdyr i Illinois med våre funn, sier seniorforsker Sylvie Benestad ved Veterinærinstituttet.

Annonse

Benestad er leder ved instituttets laboratorium. Det er oppnevnt som referanselaboratorium for CWD under Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE).

Veterinærinstituttet skriver at de har et godt samarbeid mot nordamerikanske forskningsmiljøer.

Hittil er det kun i Norge det er påvist CWD hos reinsdyr, og da villrein. I Norge skiller funnene på villrein seg fra elg og hjort, og det er kun hos villrein sykdommen har opptrådt smittsomt.

Veterinærinstituttet har siden oppdagelsen av CWD i 2016 analysert over 41 000 prøver fra hjortedyr over hele landet, og dette skal fortsette i år.

Neste artikkel

EU trapper opp skrantesyke-kampen