Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skrantesjuke funnet hos skutt villrein på Hardangervidda

For første gang, er den klassiske varianten av skrantesjuke funnet og påvist utenfor Nordfjella.

Nytt tilfelle av klassisk, smittsom skrantesjuke - denne gangen utenfor Nordfjella - vekker stor bekymring. Bildet viser skutt villrein fra første dag av statlig felling, tilbake i 2017 - året etter at skrantesjuke først ble oppdaget i Norge. Arkivfoto/illustrasjonsfoto: Petter Braaten, Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Nytt tilfelle av klassisk, smittsom skrantesjuke - denne gangen utenfor Nordfjella - vekker stor bekymring. Bildet viser skutt villrein fra første dag av statlig felling, tilbake i 2017 - året etter at skrantesjuke først ble oppdaget i Norge. Arkivfoto/illustrasjonsfoto: Petter Braaten, Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Veterinærinstituttet varslet torsdag kveld Mattilsynet om påvisningen. Det er en villreinbukk skutt under jakt på Hardangervidda som nå er påvist smittet av skrantesjuke (CWD).

– Dette er alvorlig for den norske villreinbestanden, uttaler Mattilsynets administrerende direktør Ingunn Midttun Godal fredag.

Ukjent smitteårsak

Dyresykdommen, som først ble oppdaget i Norge i 2016, har to varianter. Den klassiske - og smittsomme, og den såkalt atypiske varianten. Villreinbukken på Hardangervidda ble rammet av førstnevnte. Og for første gang er denne smittsomme varianten funnet utenfor Nordfjella. Der har myndighetene, forvaltning, jegere og bønder over flere år brukt enorme ressurser på å hindre skrantesjuke i å spre seg, og derigjennom sikre friske framtidige bestander.

Samtidig har flere av tiltakene vært kontroversielle blant fagfolk og andre. Hele villreinstammen i Nordfjella ble avlivet for å hindre utbredelse av den smittsomme sykdommen.

Foreløpig er det ikke kjent hvordan reinsdyret som ble skutt på Hardangervidda har blitt smittet, altså om smitten har spredt seg fra Nordfjella eller om reinsdyret har blitt smittet på annet vis.

Hva som nå skjer med myndighetenes skrantesjuke-strategi, er også uvisst.

– Det er for tidlig å si hvordan funnet vil påvirke strategien for bekjempelse av sykdommen. Men ønsket om å sikre friske bestander av villrein og andre hjortedyr i fremtiden står fast, sier Godal.

Ber jegerne fortsette med prøve-innsending

Hun forstår at mange jegere og andre nå blir bekymret.

– Årets jakt er godt i gang, og i denne situasjonen er det ekstra viktig at jegerne fortsetter den utrolig viktige jobben de gjør med å sende inn prøver, slik at vi får mer kunnskap om situasjonen på Hardangervidda, sier Godal.

Mattilsynet har vært i kontakt med jegeren som har skutt bukken. Medarbeidere fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, ved Statens Naturoppsyn, er på vei ut til slakteplassen som ligger sentralt, sør på Hardangervidda i Vinje kommune, for å hente inn rester av dyret. Det er viktig å fjerne alle restene fra dyret som kan inneholde smitte.

Siden 2016 har det blitt analysert over 100 000 prøver av hjortedyr, men altså uten funn av denne varianten utenfor Nordfjella. Det har blitt analysert over 3 500 prøver fra Hardangervidda, 518 så langt fra årets jakt.

Neste artikkel

Økt risiko for nye epidemier med flere dyr som «klimaflyktninger»