Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skjøt færre ulver og flere bjørner

Mens færre ulver ble felt i jaktåret 2018/19, økte fellingen av både bjørn, jerv og gaupe.

Jaktåret 2018/19 så en nedgang i antall felte ulver. På bildet sees en ulv i Narvik i vinter. Foto: Shutterstock/Gu1Ms
Jaktåret 2018/19 så en nedgang i antall felte ulver. På bildet sees en ulv i Narvik i vinter. Foto: Shutterstock/Gu1Ms

I alt ble 26 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2018/19. Av disse ble 15 dyr felt under vinterens lisensjakt. Hele ti av disse ble felt i Hedmark. Det innebærer fem færre drepte ulver i Norge enn i jaktåret 2017/18.

På ulvesiden, ble i tillegg syv ulver felt som skadedyr. Én ble felt i nødverge, og tre omkom av andre årsaker i jaktåret 2018/19.

Antall felte bjørner, har derimot økt fra forrige jaktår, melder Statistisk sentralbyrå fredag. I jaktåret 2018/19 ble det registrert en total avgang på 12 bjørner, tre flere enn foregående jaktår. Av en kvote på syv bjørner ble én felt under lisensjakta. I tillegg ble åtte bjørner skutt under skadefelling, én i nødverge, og tre dyr omkom av andre årsaker.

Annonse

Videre ble 47 jerver skutt, under lisensfelling, av en kvote på 107. Samtlige 47 ble skutt under lisensfelling, det vil si 12 flere enn året før.

I tillegg ble flere gauper felt i kvotejakta. 50 gauper ble felt, av en kvote på 55 gauper. Det er ti flere enn foregående jaktår.

Neste artikkel

94–98 ulver påvist i vinter