Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skjerpede smittevern-krav til danske minkbønder

Danske minkeiere får nå en plikt til å utarbeide en detaljert plan for smittebeskyttelse. I Norge er det ingen mistanke om at mink er smittet.

At mink kan bli smittet, viser utbrudd i både Danmark og Holland. Derfor blir det i Danmark nå stilt strenge krav til minkprodusentene til at de skal beskytte både mennesker og dyr mot Covid-19. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
At mink kan bli smittet, viser utbrudd i både Danmark og Holland. Derfor blir det i Danmark nå stilt strenge krav til minkprodusentene til at de skal beskytte både mennesker og dyr mot Covid-19. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Fra mandag 20. juli skal alle som går inn i minbesetninger i Danmark, bruke vernemidler for å beskytte seg mot smtte av Covid-19. Samtidig innleder Fødevarestyrelsen en overvåking av alle landets minkbesetninger for Covid-19. Det skriver landbrugsavisen.dk mandag.

Flere krav til minkeierne

At mink kan bli smittet, viser utbrudd i både Danmark og Holland. Derfor blir det nå stilt strenge krav til minkprodusentene til at de skal beskytte både mennesker og dyr mot Covid-19. Det melder danske Fødevarestyrelsen.

Kravene til dem som skal inn i gårdene, er formulert i en ny bekjentgjørelse som trer i kraft 20. juli.

Minkeierne får en plikt til å utarbeide en detaljert plan for smittebeskyttelse. Planen skal blant annet inneholde prosedyrer for hygiene og bruk av vernemidler, samt håndtering av arbeidstøy og utstyr som har vært i besetningen.

Bekjentgjørelsen innebærer også at besetninger som blir mittet av Covid-19 ikke lenger skal avlives. Framover vil smittede besetninger bli satt i isolasjon og underlagt restriksjoner som begrenser adgangen inn og ut av besetningene til et absolutt minimum.

Hittil er det funnet Covid-19 i tre nordjyske minkbesetninger. Ut fra et forsiktighetsprinsipp, har regjeringen besluttet at dyrene avlives.

Annonse

Strides om risikoen i Norge

Nederland har på sin side bestemt å stenge ned pelsdyrindustrien så fort som mulig. Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) uttalte tidligere i juli at Norge bør vurdere å gjøre det samme.

– Vi risikerer en dramatisk situasjon. Om det kommer smitte i minkbesetninger, kan dette føre til at vi må hasteavlive dyrene. Da må vi tenke på om det er bedre å sette en stopp tidligere, sa Nævra til NRK Rogaland 8. juli.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) vil imidlertid ikke fremme noe forslag om en tidligere avvikling. Pelsdyrnæringa er vedtatt nedlagt i 2025.

– Per i dag er det ifølge Mattilsynet ingen mistanke om at mink i Norge er smittet med viruset som gir covid-19. Norsk mink vurderes derfor ikke i dag å utgjøre noen smittefare for mennesker. Sammen med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet følger Mattilsynet situasjonen og faglige oppdateringer fra danske og nederlandske myndigheter. De vil gi tilpassede råd ved behov.

– Eventuelle tilfeller av coronavirus-infeksjon hos mink i Norge vil kunne håndteres/bekjempes med tiltak hjemlet i matloven, skrev statsråden i et svar på skriftlig spørsmål fra Nævra i begynnelsen av juli.

Neste artikkel

Innstiller på gjenvalg av Lars Petter Bartnes