Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Skikkelig gladmelding i mørketida

Det planlagte tilbudet innenfor heste- og dyrefaget, samt videreføring av skogbruk, ved Mosjøen videregående skole avd. Marka blir en realitet.

Mosjøen videregående skole (MVS) ble etablert i 2008 etter en sammenslåing av de tre videregående skolene i Vefsn, samt Mosjøen Ressurs- og kompetansesenter (MRK). Marka har 115 elever dette skoleåret. (Foto: Privat)
Mosjøen videregående skole (MVS) ble etablert i 2008 etter en sammenslåing av de tre videregående skolene i Vefsn, samt Mosjøen Ressurs- og kompetansesenter (MRK). Marka har 115 elever dette skoleåret. (Foto: Privat)

Dette skjer når fylkesrådets innstilling blir vedtatt av Fylkestinget i desember, skriver Nordland Bondelag.

– Det er en skikkelig gladmelding i denne krevende mørketida vi nå er inne i, sier fylkesleder Trond Bjørkås i Nordland Bondelag.

Her har mange gode krefter spilt på lag slik at fylkespolitikerne så det riktige i å foreslå dette. Videre viser dette at politisk påtrykk nytter, mener Bjørkås.

– Nordland Bondelag har vært aktiv i hele prosessen i forbindelse med planarbeidet. Vi har bl.a. deltatt på innspillsmøter, gitt skriftlige innspill i alle faser i prosessen og nå sist vært aktive lobbyister. Det har gitt resultater, sier fylkeslederen.

Mer arbeid i vente

Men hele jobben er ikke gjort, mener han.

Annonse

– Vi må overvåke at fylkestinget følger opp saken, og gjøre en god jobb for å sikre gode lærlingplasser der dette trengs. Vi må videre støtte alt rekrutteringsarbeid for den viktige næringa landbruket er. Dette har vi særlig fokus på i Bondelaget, sier Bjørkås.

Dialogen med fylkeskommunen ønsker Nordland Bondelag å forsterke.

– Bondelaget har tatt initiativet til å opprettholde samarbeidsfora der de gode løsninger kan utvikles og forenes, understreker Bjørkås.

Mosjøen vid. skole, studiested Marka er Nord-Norges største «grønne» naturbruksskole med 115 elever og ca. 60 ansatte. Her er det etablert landsdelslinjer for hest, skogbruk og studieforberedende naturbruk. Det har vært god rekruttering over mange år til skolen, som i dag fremstår som et moderne skoleanlegg for melkeproduksjon, hest og skogbruk – med særlig vekt på videreforedling og entreprenørskap.

– Landbruket er den største næringa i Nordland. Den som sysselsetter over 5500 årsverk, direkte og indirekte, fordelt på de aller fleste kommuner i hele fylket. En betydelig verdiskaping både i jord- og skogbruket, samt at vår produksjon er med på å sikre økt selvforsyning av en absolutt nødvendig vare – nemlig mat, sier fylkeslederen.

På tross av nedgang i ungdomskullene de senere årene, har søkertallet til naturbrukøkt sterkt i Nordland.

– Ungdom har tro på, og interesse for, naturbruk og de muligheter som ligger i blå/grønne næringer i vårt fylke. Denne fremtidstroen deles av Nordland Bondelag – og vi er nå rede for fortsatt satsing på denne fremtidsrettede næringa, sier Trond Bjørkås.

Neste artikkel

Fjellova og statsgrunn i Nordland og Troms