Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal styrke familiebruk i u-land

FAO og Den kooperative alliansen (ICA) enige om hvordan gi småskala familiebruk bedre rammevilkår.

FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) og ICA har fornyet sitt partnerskap. Den nye avtalen skal bane vei for flere småskala familiebruk i utviklingsland. Partnerskapet mellom de to organisasjonene skal fremme vekst og investeringer, gi småskalabruk tilgang til markeder, kreditt, informasjon og andre ressurser.

Satsingen er heller ikke kortsiktig, for FAO vil over helt tiår – fra 2019 til 2029 – sette familiejordbruk på agendaen. Målet med satsingen er å bidra til økonomisk og sosial utvIkling. Sammen med ICA, som representerer 1,2 milliarder mennesker fra i alt 2,6 millioner jordbrukskooperativer, skal FN blant annet gi gode eksempler på hvordan samvirker innen mat og landbruk kan være både miljømessig og økonomisk bærekraftige.

Annonse

70 prosent av maten som spises i verden kommer fra småskala- og familielandbruk. 500 av 570 millioner gårdsbruk drives som familiebedrifter, og 40 prosent av verdens befolkning har dette som hovedinntektskilde, viser tall fra FN-Sambandet. Blant dem som sulter, er det mange småskalabønder. Det er disse som rammes hardest av tørke, flom, klimaendringer og tap av biologisk mangfold.

Neste artikkel

Fortsatt uvisshet om Mercosur-kjøtt til Norge