Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal løfte jordbruket lengst nord

Det nye prosjektetet «Arktisk lys» skal gi økt effektivitet og matproduksjon nord for polarsirkelen - tilpasset klimaet i nord.

Unikt klima: Nord-Norge har et unikt klima som gir helt særegne vekstforhold for jordbruket. De arktiske lysforholdene med 24 timers sol skaper en kort og intens vekstsesong. (Foto: Nordland Bondelag)
Unikt klima: Nord-Norge har et unikt klima som gir helt særegne vekstforhold for jordbruket. De arktiske lysforholdene med 24 timers sol skaper en kort og intens vekstsesong. (Foto: Nordland Bondelag)

Klimaet nord for polarsirkelen skaper helt unike utfordringer for jordbruket. Et nytt forskningsprosjekt kalt «Arktisk lys» skal utforske hvordan vi kan tilpasse jordbruket i denne delen av landet.

Særegne vekstforhold

– Norge er et langstrakt land med mye varierende natur og klima. Dette gjør at vi må utvikle ulike løsninger for jordbruket, avhengig av hva vi dyrker på ulike breddegrader. Ny kunnskap og teknologiutvikling gir svært viktige bidrag til et bærekraftig og effektivt landbruk i hele landet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding tirsdag.

Nord-Norge har et unikt klima som gir helt særegne vekstforhold for jordbruket. De arktiske lysforholdene med 24 timers sol skaper en kort og intens vekstsesong.

Hurtig vekst ved forhøyet temperatur kan imidlertid gi næringsmangel, skader og mindre avling enn hva som er potensialet for plantevekstene. Det gir både svinn i produksjonen og redusert konkurransekraft.

Annonse

Nye, nordnorske gjødselnormer

Forskningsprosjektet Arktisk lys skal utforske hvordan vi kan tilpasse jordbruket nord for polarsirkelen. Det skal utvikles nye nordnorske gjødselnormer som er optimalisert for potet- og kålrotproduksjon under fiberduk og jordbærplanter i plasttunnel.

Prosjektet skal også utvikle nye vekstmodeller som kombinerer lys og temperatur, ved å ta hensyn til de uvanlige lysforholdene nord for polarsirkelen. Målet er økt effektivitet og matproduksjon tilpasset klimaet i nord.

Bred støtte

Prosjektet er finansiert gjennom BIONÆR-programmet i Forskningsrådet, og ledes av Nibio i samarbeid med Tromspotet AS og Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge. Prosjektet støttes også av Grofondet, SNN og regionale tilretteleggingstiltak fra Troms/Finnmark fylkeskommune.

Forskning er viktig for utvikling av nordområdene. I 2020 la regjeringen fram stortingsmeldingen «Mennesker, muligheter og norske interesser i nord». Meldingen legger grunnlaget for nordområdepolitikken de kommende åra. Forskning og tettere samvirke mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner, er blant områdene som vektlegges i meldingen.

Neste artikkel

Ønsker løft for arktisk landbruk