Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal avlive minst 1 million mink

Den danske regjeringen har besluttet å avlive mink fra i alt 100 besetninger, for å begrense koronasmitten. Smitten er alt konstatert i 41 besetninger.

På tross av en rekke forebyggende tiltak, har det på kort tid vært en stor økning i antallet minkbesetninger i Nordjylland som enten er smittet med Covid-19 eller er mistenkt koronasmittet. Nå har regjeringen besluttet masseavliving av mink for å stanse videre smittespredning. På bildet sees mink i Norge. Foto: Øystein Heggdal
På tross av en rekke forebyggende tiltak, har det på kort tid vært en stor økning i antallet minkbesetninger i Nordjylland som enten er smittet med Covid-19 eller er mistenkt koronasmittet. Nå har regjeringen besluttet masseavliving av mink for å stanse videre smittespredning. På bildet sees mink i Norge. Foto: Øystein Heggdal

De 41 minkbesetningene er alle lokalisert i Nordjylland og på Læsø. I tillegg er det mistanke om smitte i ytterligere 20 danske minkbesetninger. Regjeringen har derfor besluttet å slå ned besetningene, skrev danske landbrugsavisen.dk torsdag denne uka.

På tross av en rekke forebyggende tiltak, har det på kort tid vært en stor økning i antallet minkbesetninger i Nordjylland som enten er smittet med Covid-19 eller er mistenkt koronasmittet.

Smittespredningen hos de nordjyske minkbesetningene utgjør etter myndighetenes oppfatning et så alvorlig problem at regjeringen har besluttet å avlive smittede besetninger. Det dreier seg om besetninger hvor det er mistanke om smitte, samt besetninger i den umiddelbare nærhet av de smittede besetningene.

Vil utføre masseavliving av smittevernhensyn

Over en million dyr, fordelt på nærmere 100 besetninger, skal nå avlives. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemelding.

– Jeg ser selvfølgelig med stort alvor på situasjonen i Nordjylland, hvor smitten i øyeblikket sprer seg hurtig. Mitt hovedanliggende er å sikre at de nordjyske minkgårdene ikke blir en smitterisiko for mennesker. Derfor har regjeringen besluttet å slå minkene ned, uttaler landbruksminister Mogens Jensen (S).

Det danske partiet SF er prinsipielt motstander av minkavl, av dyrevelferdsmessige grunner, men akkurat nå handler det primært om å begrense koronasmitten.

Annonse

– Når minkene på de opptil 100 besetningene er blitt avlivet på grunn av koronasmitte, skal ikke nye dyr oppfostres med det samme, sier SFs "landbruksordfører" (talsmann) Carl Valentin til avisen.

Han vil ha en midlertidig stans i så måte.

– Vi står jo i en aktuell situasjon der vi ved å sette nye mink til verden kan risikere at også de får koronavirus. Det vil bety at man skal slå også disse besetningene ned, sier Valentin.

Han mener oppfostring av mink nå, vil være å "gamble med sunnheten".

Bank vil fortsatt støtte pelsdyr-kundene

Banken Spar Nord, som har mange minkeiere som kunder, avventer på sin side regjeringens melding om kompensasjon og vilkår for minkavl på Nord-Jylland, men forventer fortsatt å finansiere de utfordrede avlerne.

– Krisen i minkavl i Danmark er alvorlig, men Spar Nord støtter fortsatt opp om de bankkundene som er pelsdyravlere, sier Spar Nords kommunikasjonsdirektør Leif Lind Simonsen dagen etter at regjeringen besluttet masseavliving for å stanse ytterligere smittespredning.

Neste artikkel

Danske pelsdyrbønder venter fortsatt på erstatning