Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Situasjonen er dramatisk

Nortura-sjefen merker stort påtrykk av bønder som vil slakte ned budskapen grunnet ekstremtørken.

Norturas konsernsjef Arne Kristian Kolberg ser alvorlig på fôrkrisen, som har rammet bønder over store deler av landet. Krisen ventes også å utfordre Norturas allerede vanskelige økonomiske situasjon. Foto: Anders Sandbu

Konsekvensen kan fort bli at store mengder kjøtt hoper seg opp på fryselager. Varelagrene er fra før store, på grunn av overproduksjonen av både svin, kylling og sau/lam.

På storfesiden har det lenge vært nettounderskudd, men på grunn av ekstremtørken og fôrkrisen kan det nå plutselig bli for mye også av storfekjøtt. Bønder over store deler av landet sliter med å få tak i nok fôr, og vurderer nedslakting. Påtrykket fra bønder om nedslakting er allerede stort, melder Nortura.

– Situasjonen er dramatisk. De som virkelig blir rammet, er eierne våre, husdyreierne, og spesielt dem som driver med storfe og småfe. Én ting er hvordan situasjonen er nå, men fra høsten og frem til ettervinteren er det verst. Hadde det ikke vært for bondesolidariteten der bøndene hjelper hverandre, ville situasjonen vært langt verre, sier Norturas konsernsjef Arne Kristian Kolberg til Dagens Næringsliv mandag.

Annonse

Som kjent, sliter også Nortura selv i motbakke. I årets første tertial, endte konsernet med et underskudd på 126 millioner kroner før skatt. Hovedproblemet har vært sviktende marginer. Tørken ventes å gjøre den økonomiske situasjonen enda mer krevende.

Regjeringen har som tidligere omtalt åpnet for nulltoll på importert høy, som følge av den omfattende fôrkrisen bøndene nå står oppe i. Hvor mye grovfôr som må til, hvor mye som til syvende og sist vil bli importert, og fra hvor, er uavklart.

Norges Bondelag har påpekt betydningen av å først utnytte det som finnes av egne, norske fôrressurser.

Neste artikkel

Nær balanse for storfe