Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sigrid Hjørnegård blir Skorges stedfortreder

Sigrid Hjørnegård er ansatt som assisterende generalsekretær i Norges Bondelag.

Sigrid Hjørnegård, tidligere kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, er ansatt som assisterende generalsekretær. (Arkivfoto: Linda Sunde)

Stillingen er nyopprettet, med arbeids- og ansvarsområder knyttet til Bondelagets nærings- og klimapolitiske arbeid. Sigrid Hjørnegård vil også fungere som generalsekretærens stedfortreder, skriver Bondelaget.

– Jeg ser fram til å ønske Sigrid velkommen tilbake i Bondelaget. Jeg er veldig glad for at Sigrid med sin brede erfaring fra politikk og organisasjonsliv har takket ja til stillingen. Næringa opplever støtte i opinionen, produserer et mangfold av produkter og fellesgoder til samfunnet samtidig som vi opplever at bondens rammevilkår blir utfordret. I denne situasjonen vil Sigrid bidra positivt til å styrke Bondelagets arbeid med nærings- og landbrukspolitikk, sier Per Skorge, generalsekretær i Bondelaget.

Fra Energi Norge

Sigrid Hjørnegård (51) kommer fra stillingen som direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge og tiltrer i stillingen seinest 2. mai 2018.

Hjørnegård har tidligere vært statssekretær i Olje- og energidepartementet, politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet, og hun fungerte i en periode som statssekretær i Finansdepartementet.

Annonse

Hjørnegård har også vært personlig rådgiver for Terje Riis-Johansen. Riis-Johansen var landbruks- og matminister 2005–08 og olje- og energiminister 2008-11 i den rød-grønne regjeringen.

– Norsk landbruk og norske bønder har unike kvaliteter som gir store muligheter for vekst og utvikling. Men det forutsetter gode rammevilkår og jeg ser frem til å bidra i arbeidet for å sikre landbrukets utviklingsmuligheter sammen med ansatte og tillitsvalgte over hele landet, sier Sigrid Hjørnegård.

Klimapolitikk på dagsordenen

Hjørnegård har arbeidet mye med klimapolitikk i fornybarnæringen de siste årene. Hun ser spesielt fram til å bidra på dette området, skriver Bondelaget.

Neste artikkel

Per Skorge går fra Bondelaget til Skogeierforbundet