Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sauekampanje møter motbør

Konkurransetilsynet mener sauebøndenes aksjon kan være ulovlig.

Norsk Sau og Geit har oppfordret samtlige sauebønder til å følge hans eget eksempel: Redusere produksjonen med 5 prosent. Men Konkurransetilsynet er skeptisk til at produsentorganisasjoner forsøker å begrense produksjonen. Det vil normalt øke prisene, og kan være ulovlig, mener tilsynet. Foto: Bondebladet
Norsk Sau og Geit har oppfordret samtlige sauebønder til å følge hans eget eksempel: Redusere produksjonen med 5 prosent. Men Konkurransetilsynet er skeptisk til at produsentorganisasjoner forsøker å begrense produksjonen. Det vil normalt øke prisene, og kan være ulovlig, mener tilsynet. Foto: Bondebladet

Norsk Sau og Geit (NSG) har som tidligere omtalt oppfordret alle sauebønder til å redusere sin produksjon i 2018, for å bedre den vanskelige markedssituasjonen. I en ny, nettbasert spørreundersøkelse vil NSG vite hva sauebøndene har gjort av grep.

Håpet er å få opp prisen på norsk sauekjøtt. Men aksjonen møter nå motbør hos Konkurransetilsynet.

– Vi er generelt skeptiske til at produsenter eller produsentorganisasjoner forsøker å begrense produksjonen. Det vil normalt øke prisene, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet til NRK.

Han mener denne saken er i kjerneområdet for det konkurranseloven ønsker å forhindre.

Annonse

– I neste omgang vil nemlig en slik oppfordring skade forbrukerne, sier Gabrielsen.

Praksisen kan bli straffet med bøter, dersom tilsynet velger å engasjere seg i saken.

I fjor endte veldig mye norsk sauekjøtt på fryselager. Samtidig ble prisen satt kraftig ned i et forsøk på å øke salget.

Styreleder Kjell Erik Berntsen i Norsk Sau og Geit bestemte seg i fjor høst for å redusere sin egen produksjon av sauekjøtt med fem prosent. Og han ba alle andre sauebønder følge hans eksempel. Berntsen har ikke tro på at lavere produksjon vil få noen sterk innvirkning på prisen til forbruker.

– Det som i hvert fall er helt klart, er at den overproduksjonen vi har hatt ikke har gitt seg utslag i billigere produkter i butikkene. Derfor tror jeg ikke på at det er noen sammenheng her.

Utover dette ønsker han ikke å kommentere saken så lenge Norsk Sau og Geit ikke har fått noen offisiell henvendelse fra Konkurransetilsynet.

Neste artikkel

Kurs i hjemmeslakt for småfebønder