Samler troppene, og ber om utvidet kompensasjon

Bondelaget ber om at vedtatt ordning for kompensasjon av de høye strømprisene i husholdninger, utvides til å også dekke ekstraordinære kostnader brukt i matproduksjon.

Krevende: Bondelaget ønsker nå et møte med Småbrukarlagets forhandlingsutvalg for sammen å finne løsninger på kostnadssituasjonen. Dette bildet er tatt i slutten av oktober 2021, da jordbruket og staten var blitt enige om en avtale for kompensasjon for ekstraordinær kostnadsvekst på kunstgjødsel og byggevarer. Denne avtalen gjaldt kun for kostnadsveksten ut september. Fra v.: Småbrukarlagsleder Kjersti Hoff, bondelagsleder Bjørn Gimming og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp). (Foto: Anders Sandbu)
Krevende: Bondelaget ønsker nå et møte med Småbrukarlagets forhandlingsutvalg for sammen å finne løsninger på kostnadssituasjonen. Dette bildet er tatt i slutten av oktober 2021, da jordbruket og staten var blitt enige om en avtale for kompensasjon for ekstraordinær kostnadsvekst på kunstgjødsel og byggevarer. Denne avtalen gjaldt kun for kostnadsveksten ut september. Fra v.: Småbrukarlagsleder Kjersti Hoff, bondelagsleder Bjørn Gimming og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp). (Foto: Anders Sandbu)
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Bondebladets digitale produkter (Appen Bondebladet og nettsiden bondebladet.no) kan benyttes gratis av alle som er mottakere av Bondebladet gjennom medlemskap i Norges Bondelag og andre samvirkeorganisasjoner, samt av alle som har et eget abonnement på Bondebladet. Klikk her for å lage en digital bruker!

Digital

Bestill

3 måneder for kun 125,-

Komplett

Bestill

3 måneder for kun 225,-

Neste artikkel

Følg Kornkonferansen direkte