Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Samdrifter kan tape mange erstatningskroner

Gjennom krisepakken får du 5,40 kroner per fôrenhet for grovfôr til eget bruk, mens fôr til salg erstattes med 2,50 omregnet per kilo høy.

Etter enigheten om krisepakke, gir avlingsskadeordningen mer enn dobbelt så mye per fôrenhet for grovfôr du skulle brukt selv, enn for grovfôr du skulle selge.

For grovfôr til eget bruk får du 5,40 kroner per fôrenhet, mens fôr til salg erstattes med 2,50 kroner omregnet per kilo høy.

Satsen for salg

Annonse

– En del samdrifter i melkeproduksjon er organisert med fôrproduksjon på medlemmenes enkeltpersonforetak, som selger grovfôret til samdrifta. Det er da deltakernes foretak med fôrproduksjonen som må søke avlingsskadeerstatning, og ikke samdrifta. De vil bli beregnet erstatning med satsen for salg, ikke for eget fôr, sier Anders Huus, seniorrådgiver i Norges Bondelag.

– Har samdrifta fôrproduksjonen i foretaket, er det samdrifta som søker avlingsskadeerstatning og vil få denne beregnet som grovfôr til eget bruk, sier Huus videre.

Fôrproduksjon på samdrifta

Telledatoen for planteproduksjon er 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober. Den som disponerer arealet per 1. august er den som er beretiget arealtilskudd.

Det er dermed ingen som har søkt produksjonstilskudd, og samdriftene kan fortsatt organisere seg slik at de heller har fôrproduksjonen på samdrifta. Da vil fôret regnes som produsert til eget bruk, og en får også erstatning deretter.

Neste artikkel

Avklaring i jordbruksoppgjøret