Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Salmonellautbruddet øker i omfang

Per 15. juni er seks staller bekreftet smittet, melder Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet bistår Mattilsynet i arbeidet med å få et best mulig bilde av utbruddet, og hvor smitten stammer fra. (Illustrasjonsfoto: Karl Erik Berge)

Mattilsynet har båndlagt 23 dyrehold, inklusive NMBU Veterinærhøyskolen på Ås, i forbindelse med salmonellautbruddet. Det er 21 på Østlandet, og en på både Sørlandet og Vestlandet.

Båndlegging av dyrehold innebærer at dyrene ikke får flyttes fra gården, og nye dyr ikke får komme inn.

For ett dyrehold oppheves båndleggingen i dag etter negative prøvesvar. For de 22 andre opprettholdes båndleggingen etter prøvesvar som gir økt mistanke om smitte. Situasjonen er krevende, skriver Veterinærintstituttet.

– For hver ny påvist smitte får vi nye kontaktbesetninger som igjen må båndlegges og prøvetas. Det positive er at ingen foreløpig har blitt syke av smitten, hverken dyr eller mennesker, sier seniorrådgiver Kirsti Ullsfoss i Mattilsynet region Stor-Oslo.

Annonse

Dette gir store begrensninger for aktivitet og mye ekstraarbeid for dem, påpeker Ullsfoss.

Mattilsynets inspektører jobber på spreng med å ta prøver av besetninger som har vært i kontakt med smittede dyr, for å sikre at alle kontaktbesetninger har blitt fanget opp.

Prøvene sendes til Veterinærinstituttet som fortløpende analyserer prøvene.

– Vi jobber med å kartlegge hvordan smitten har spredd seg og hvor den kommer fra. Det er foreløpig for tidlig å si noe om omfanget av utbruddet og hvor smitten stammer fra. Vi jobber fortsatt bredt, sier Ulefoss.

Neste artikkel

Frykt for pølser med pestsmitte i Kina