Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Salmonella påvist ved Hesteklinikken på Ås

Ett føll ved NMBU er bekreftet smittet med bakterien Salmonella Typhimurium. Det er mistanke om at ytterligere én hest er smittet

Hestene stod på Hesteklinikken ved NMBU da smitten ble oppdaget. Flere hester utredes nå med tanke på smitte. (Illustrasjonsbilde: Karl E. Berge)

Begge hestene var syke og ble avlivet. Det undersøkes nå om andre dyr, som har vært i kontakt med hestene, også er smittet, skriver Veterinærinstituttet.

Salmonella påvises sjelden hos norske husdyr og i norskprodusert mat. Denne varianten av Salmonella Typhimurium er den tredje vanligste Salmonella-varianten som påvises hos mennesker i Europa.

Utreder flere hester

Flere hester utredes nå med tanke på smitte. De aktuelle hesteeierne har blitt kontaktet og hestene blir fortløpende prøvetatt for å påvise eventuell smitte.

Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet bistår Mattilsynet i arbeidet.

Annonse

- Veterinærinstituttet analyserer prøver fra dyr og dyrehold som har vært i kontakt med de syke hestene. Det er foreløpig for tidlig å si noe om omfanget av utbruddet og hvor smitten stammer fra, sier Jorun Jarp beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet.

Hos fugler og pinnsvin

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes.

I Norge finnes den i naturen, hovedsakelig hos fugler og pinnsvin

Neste artikkel

Skrantesjuk elg hadde flere plager