Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ruralis: – BU-midlene virker

Midlene til investering og bygdeutvikling (BU) virker gir høyere måloppnåelse i landbrukspolitikken, viser ny undersøkelse.

BU-midlene gir høyere måloppnåelse i landbrukspolitikken, men det er forskjeller på hvor godt bøndene lykkes med å nå målene.
BU-midlene gir høyere måloppnåelse i landbrukspolitikken, men det er forskjeller på hvor godt bøndene lykkes med å nå målene.

Samtidig påvirker kjønn, sosiale nettverk og utdanningsnivå om bøndene som mottar midlene, bidrar til å nå målene i landbrukspolitikken.

Det viser studie av Henrik Eli Almaas, ved forskningsinstituttet Ruralis. Almaas undersøker om BU-midlene virker etter sin hensikt, og hva som kjennetegner bønder som bidrar til midlenes måloppnåelse.

– Studien viser at bygdeutviklingsmidlene gir høyere måloppnåelse i landbrukspolitikken, men at det er forskjeller på hvor godt bøndene lykkes med å nå målene. Yngre bønder har høyere måloppnåelse enn eldre bønder. Større husholdninger med tilgang på ekstra arbeidskraft har høyere måloppnåelse sammenlignet med mindre husholdninger. Samtidig henger gode sosiale nettverk positivt sammen med måloppnåelse, forteller Almaas.

Den ferske masteroppgaven har brukt tall fra Ruralis Trendundersøkelse for 2016.

Annonse

Bygdeutviklingsmidlene er todelt, og gis til investeringer i tradisjonell plante- og dyreproduksjon, og til bygdenæringer, som vil si tilleggsnæringer eller attåtnæringer.

– Investeringer i tradisjonelle næringer og bygdenæringer er positivt for å nå målene i landbrukspolitikken. I tradisjonelle næringer er måloppnåelsen høyere for menn enn kvinner. Dette er ikke overraskende, siden bondeyrket er et mannsdominert yrke.

Denne sammenhengen gjelder ikke for bygdenæringer.

Studien viser også at bønder med høyere utdanning gjør det bedre.

– Hele 50 prosent av mottakerne av bygdeutviklingsmidlene hadde en grad fra universitet eller høyskole. Det virker som bygdeutviklingsmidlene favoriserer søknader fra høyt utdannede bønder, eller at høyt utdannede bønder utgjør en høyere andel av søkerne. Bønder med universitet eller høyskole har høyere måloppnåelse, sammenlignet med bønder med videregående skole og fordypning i landbruksfag eller yrkesfag, forteller Almaas.

Hele rapporten kan leses her.

Neste artikkel

Tage er Årets Avløysar 2020