Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ringorm påvist i storfe – begrenser livdyrformidling

Siden august er det påvist symptomer på ringorm i seks storfebesetninger i Rogaland. Tre av funnene er bekreftet.

Hudsykdommen ringorm gir kløe, mistrivsel, samt redusert dyrevelferd og tilvekst. På bildet sees et tidligere tilfelle av ringorm hos storfe på Sørlandet. Foto: Mattilsynet region Sør og Vest
Hudsykdommen ringorm gir kløe, mistrivsel, samt redusert dyrevelferd og tilvekst. På bildet sees et tidligere tilfelle av ringorm hos storfe på Sørlandet. Foto: Mattilsynet region Sør og Vest

Ringorm er en hudsykdom hos dyr og mennesker, og forårsakes av ulike sopparter. Hos storfe er det i første rekke soppen Trichophyton verrucosum som er årsak til ringorm. Sykdommen gir kløe, mistrivsel, samt redusert dyrevelferd og tilvekst.

Mattilsynet har påvist ringorm i flere storfebesetninger i Sør-Rogaland. Siden august er det påvist kliniske symptomer på ringorm i seks storfebesetninger. Tre av disse er bekreftet av Veterinærinstituttet, og for de tre siste venter man på prøvesvar, skriver Mattilsynet på sine sider 1. november.

Nortura minner nå om viktigheten av å hindre smittespredning. Det kan gjøres ved å unngå unødvendig kontakt med andre besetninger, samt bruke smittesluse, beskyttelsesklær og desinfeksjon.

Annonse

Begrenser livdyrformidlingen

På grunn av en noe uoversiktlig situasjon, vil formidling av storfe i Nortura og Prima justeres ned til et minimum i en kortere periode. Dersom ringorm blir påvist, blir besetningen båndlagt for livdyrsalg i lang tid. Det melder Nortura på sine medlemssider onsdag denne uka.

Ringorm har nesten vært utryddet i over 20 år, men de senere år har utbrudd kommet i enkelte områder i landet.

Neste artikkel

Norturas kommunikasjonstopp gir seg