Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordstor vekst i landbruksimporten

Veksten i importen av landbruksvarer nådde nye høyder i 2018.

Norges import av landbruksvarer nådde et rekordnivå i 2018. Ost er, sammen med yoghurt og smakssatt melk, de varene som utgjør de største importmengdene. Foto: Stian Eide

I 2018 ble det importert jordbruksvarer for 66,5 milliarder kroner. Dette var en økning fra året før på 4,5 prosent, viser nye tall fra Landbruksdirektoratet.

Målt i mengde, økte totalimporten med 10,5 prosent fra 5 millioner tonn til 5,5 millioner tonn. Samme år ble det eksportert 1,1 millioner tonn jordbruksvarer, til en verdi av 11,2 milliarder kroner.

Ifølge Nationen, har det aldri vært så stor vekst i importen av landbruksvarer som i 2018, målt i tonn. De siste 20 åra er importen temmelig nøyaktig doblet målt i tonn.

Importen av meieriprodukter var i fjor nesten 28 400 tonn, en økning på 2 500 tonn fra 2017. Ost, yoghurt og smakssatt melk utgjør de største importmengdene. Import av ost har økt siden 2017, mens importen av yoghurt har falt, viser Landbruksdirektoratets statistikk.

Importen av potet økte med 36 prosent, mens kornimporten økte med hele 70 prosent til 659 000 tonn. Bakgrunnen for kornimport-økningen, er fjorårets ekstremtørke med tilhørende fôrkrise for bønder over hele Sør-Norge.

Annonse

Økt konkurranse for RÅK

Én konsekvens av den økte totalimporten, er at også konkurransen for norsk RÅK-industri – bearbeidede varer – øker. I 2018 ble det importert om lag 530 000 tonn av sentrale RÅK-varer til en verdi av rundt 12,6 milliarder kroner, en økning på henholdsvis 1 og 4 prosent sammenlignet med 2017.

Fungerende seksjonssjef Sigurd-Lars Aspesletten i Landbruksdirektoratet konstaterer at den samlede importen av landbruksvarer stadig øker. Og han mener den utviklingen trolig bare vil fortsette.

– Stadig nye frihandelsavtaler og kjøpesterke forbrukere her i landet bidrar til det. Dette må jordbruket og verdikjeden ta inn over seg. Det er et press mot jordbruket, men det er en livskraftig verdikjede, og bøndene må fortsette med å være omstillingsdyktige, sier han til Nationen.

Neste artikkel

Handelslekkasjen må tettes