Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordmange vil investere

Koronakrisen har bidratt til rekordstor etterspørsel etter landbruksmidler i år.

Spirende investeringsvilje: Både til tross for, og på grunn av koronasituasjonen, blir det gjort nye investeringer i landbruket og tilknyttet virksomhet. Foto: Jon Schärer
Spirende investeringsvilje: Både til tross for, og på grunn av koronasituasjonen, blir det gjort nye investeringer i landbruket og tilknyttet virksomhet. Foto: Jon Schärer

Innovasjon Norge melder om rekordstor etterspørsel etter landbruksmidler.

– Tyder på optimisme

I begynnelsen av juni var det gitt tilsagn på 85 prosent av årets rammer for tilskudd til prosjekter innenfor tradisjonelt landbruk. For landbruksvirkemidlene totalt sett, er det gitt 1 460 tildelinger hittil i 2020. I penger utgjør dette 785 millioner kroner i tilskudd og 455 millioner i lån.

- At det er stor interesse for disse midlene tyder på optimisme, mange gode prosjekter og stor investeringsvilje i sektoren, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli i en pressemelding fredag.

Både til tross for, og på grunn av koronasituasjonen, blir det gjort nye investeringer i landbruket og tilknyttet virksomhet. Det er mange spennende prosjekter der aktørene viser evne til å omstille seg i en krevende situasjon.

Annonse

Et eksempel på dette er Ostebygda, et samarbeid mellom bønder og fire ysteri i Hol i Hallingdal, som har måttet satse på dagligvaremarkedet etter at leveranser til hotell og restaurant falt vekk.

Bollestad: - Svært gledelig

- Det er svært gledelig at det er stor investeringsvilje i det tradisjonelle landbruket og vilje til omstilling innenfor lokalmat og reiselivsområdet. For mange har koronaepedemien gjort dette ekstra krevende, sier landbruksminister Olaug Bollestad.

Til tradisjonelle landbruksprosjekter har Innovasjon Norge hittil i år delt ut 485 millioner i tilskudd, og 415 millioner i lån. Dette går i hovedsak til investeringer i driftsbygninger og produksjonsutstyr for husdyrproduksjon og frukt- og grøntnæringen.

Innovasjon Norge prioriterer her prosjekter som gir økt matproduksjon der det er markedspotensial, og prosjekter som er bærekraftige med tanke på miljø og dyrevelferd.

Neste artikkel

Støttepotten tom – må selge kuene