Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordmange smågris i Danmark

Antall avvendte smågriser har ikke vært høyere på ti år, viser nye tall.

Ikke siden 2008 har det vært registrert flere avvendte smågriser under 50 kilo. En meget stor andel av smågrisene eksporteres, primært til Tyskland og Polen. Illustrasjonsfoto: Camilla Mellemstrand/Norsk Landbuk

Nye tall fra Danmarks Statistik viser fremgang i produksjonen hos purkeholdene. 1. januar 2018 var det seks millioner avvendte smågriser under 50 kilo. Det er høyeste antall på ti år, skriver danske Landbrugsavisen.

En meget stor andel av smågrisene eksporteres, og da primært til Tyskland og Polen. I 2017 var det en eksport på rundt 13,6 millioner smågriser. Det svarer til omkring 43 prosent av den totale svineproduksjonen i Danmark.

I løpet av de seneste ti årene, er eksporten av smågriser fordoblet, mens antallet slaktninger i Danmark er falt med om lag 15 prosent.

Annonse

3,2 prosent flere purker enn siste år

Den samlede svinebestanden var på 12,8 millioner svin per 1. januar 2018. Det er en økning på 4,5 prosent i forhold til samme tidspunkt året før. Det var 1.034.000 purker 1. januar, det vil si 3,2 prosent flere enn på samme tidspunkt siste år.

Det har vært en økning i alle kategorier av purker. Bestanden av kommende purker, var på 225.000, et fall på 3,8 prosent.

6,2 prosent flere pattegriser

Det var 2.596.000 pattegriser, en økning på 6,2 prosent. Utover det, var det 5.957.000 smågriser og 3.002.000 slaktesvin, en økning på henholdsvis 4,9 prosent og 3,3 prosent, viser oversikten.

Neste artikkel

Rema går for økologisk svin