Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordmange hjort drept i trafikken

I alt 10 200 hjortevilt måtte sist jaktår bøte med livet i trafikken.

Aldri har flere hjortedyr mistet livet i trafikken. Foto: Arnar Lyche, Møre og Romsdal Bondelag
Aldri har flere hjortedyr mistet livet i trafikken. Foto: Arnar Lyche, Møre og Romsdal Bondelag

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, for jaktåret 2017/18. Da måtte 2 900 flere hjortedyr bøte med livet i trafikken sammenlignet med forrige jaktår. Økningen var størst for rådyr og elg.

– Hovedårsaken til de mange påkjørslene var den snørike vinteren med lange kuldeperioder. Under slike forhold trekker viltet mot veier og jernbane, opplyser Trond Amund Steinset i SSB.

Han legger til at det hver eneste dag året gjennom blir påkjørt i snitt 28 hjortedyr.

Ser man på det totale antellet hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta sist jaktår, er tallet 17 000. Økningen er da på 57 prosent.

Annonse

Fortsatt er det rådyr som er mest utsatt i trafikken. 6200 rådyr ble drept av motorkjøretøy i løpet av jaktåret 2017/18 – 25 prosent flere enn forrige jaktår.

Elgen er på sin side det hjortedyret som er mest utsatt for å bli påkjørt av tog: Hele 72 prosent av alle togdrepte hjortevilt var en elg siste jaktår, viser oversikten.

I tillegg har kampen mot skrantesyke resultert i at mange hjortedyr er drept. 1450 av de i alt 1600 vilreinene som i 2017/18 ble drept av "andre årsaker" er villrein skutt i forbindelse med at hele villreinstammen i Nordfjella villreinområde skulle tas ut.

Neste artikkel

– Krevende å stanse skrantingen i Norge