Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordhøy tømmerpris

Norske skogeiere kan glede seg over 15 prosent høyere kubikkmeterpris i årets andre kvartal.

I gjennomsnitt fikk skogeierne i andre kvartal 2018 en kubikkmeterpris på 400 kroner. Det tilsvarer en økning på 15 prosent fra samme kvartal året før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Hovedårsaken til prisøkningen, er at massevirkeprisen steg kraftig i andre kvartal.

De foreløpige beregningene fra statistikken over skogavvirkning for salg, viser at det ble avvirket 2,8 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 2. kvartal 2018. Det innebærer en vekst på 6 prosent fra tilsvarende kvartal i 2017.

Annonse

Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1,1 milliarder kroner, en økning på 22 prosent fra samme kvartal året før.

Gjennomsnittsprisen for skurtømmer av gran og furu økte med henholdsvis 8 og 4 prosent, mens prisen for gran og furu til massevirke gikk opp med henholdsvis 26 og 32 prosent.

Eksporterte en tredjedel av hogsten

Det ble eksportert 962 000 kubikkmeter tømmer i 2. kvartal 2018. Sammenlignet med 2. kvartal 2017 er det en nedgang på 58 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 54 prosent av det eksporterte tømmeret, omtrent som i samme tidsrom året før.

Neste artikkel

Går mot forbud av utenlandske treslag