Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordfå påviste rovviltskader på sau

De påviste rovviltskadene på sau har aldri vært lavere de siste 20 åra, viser nye tall fra Miljødirektoratet.

På 20 år har aldri færre sau blitt drept på beite. Foto: Anders Sandbu
På 20 år har aldri færre sau blitt drept på beite. Foto: Anders Sandbu

Totalt er 590 rovviltskader på sau påvist hittil i år. Tapene er fordelt slik på de ulike rovdyrartene: Bjørn – 196 rovviltskader, gaupe – 92, jerv – 35, kongeørn – 106 og "ukjent fredet rovvilt" – 26. Det viser nye tall fra Miljødirektoratet fram til 1. august i år. De totale påviste tapstallene på rovviltskader har dermed aldri vært lavere etter millenniumsskiftet.

Til sammenligning, ble det i 2017 og 2018 på denne tida av året påvist over 800 rovviltskader på sau samlet.

– Det er veldig positivt at vi klarer å få ned tapstallene. Det viser at vi kan få ned tapene av beitedyr, samtidig som vi har rovdyr i Norge, uttaler klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til NRK fredag.

Han påpeker videre at det i beiteprioriterte områder er lav terskel for å ta ut rovdyr, samtidig som Norge også har "tydelige rovviltprioriterte områder".

– Vi har også gjort tilleggstiltak. Vi har økt budsjettene for å gjennomføre forebyggende tiltak. Vi støtter Statens naturoppsyn (SNO) slik at de kan bistå lokalt når det gis fellingstillatelse, sier statsråden.

Tapet til ulv er det laveste siden 2008. SNO-direktør Morten Kjørstad konstaterer at ulven i år ikke har gitt store tap av enkeltindivider i områder med mye sau. Men det kan fort bli en økning av tap utover høsten knyttet til bjørn og jerv, påpeker han.

De lokale variasjonene er imidlertid store også i år. Det kan ikke minst beitenæringa i Rendalen skrive under på.

– Vi har tap i stort sett alle besetningene. Vi har besetninger som vi bare har måttet sanke inn. Vi har områder nå med både ulv og bjørn, sier leder Svein Kjetil Bjørnseth i Sølendalen hamnelag i Rendalen til NRK.

135 sau er så langt drept av ulv, og 39 av disse er i Bjørnseths område.

At de totale tapstallene går ned, mener han er logisk, all den tid det er færre dyr på beite.

– Jeg tror ikke rovdyra har blitt snillere, sier han til NRK.

Neste artikkel

Fedjepar med villsau, ullgris og tang på menyen