Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regner med storfe-balanse i 2020

Nortura forventer at det i praksis vil være markedsbalanse på storfekjøtt i 2020, men at eggmarkedet vil gå fra vondt til verre.

Storfekjøttmarkedet er i kraftig bedring. I 2020 forventes dette markedet å være i balanse. Foto: Colourbox.com
Storfekjøttmarkedet er i kraftig bedring. I 2020 forventes dette markedet å være i balanse. Foto: Colourbox.com

Torsdag la Nortura ut sin første prognose for hele 2020. Den viser bedring for flere produksjoner. Særlig gjelder det for produksjonen av storfe/kalv. Over tid har markedsunderskuddet på storfekjøtt blitt redusert, og denne utviklingen ventes å fortsette i 2020.

For inneværende år, forventer Nortura et underskudd på rundt 4 900 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Men i 2020 vil underskuddet være redusert til 2 700 tonn, skal man tro Norturas nyeste helårsprognose.

– Prognosen viser at vi i praksis har markedsdekning for norsk storfe i 2020, med mindre salget øker. Det skal små endringer til før vi går fra underskudd til overskudd for storfe, sier totalmarkedsdirektør Ole Nikolai Skulberg for kjøtt og egg i Nortura i en pressemelding.

Engrossalget forventes å ligge på nivå med 2019, og det ventes en økning i produksjonen på 2 prosent sammenlignet med 2019. Årsaken er økt slakting av både ku og okse.

Nortura kan imidlertid ikke si noe sikkert per i dag om hvor stort behovet vil bli framover for å øke antallet ammekyr i Norge. Grunnen til det, er at det gjenstår å se hvordan melkeprodusentene vil tilpasse seg et lavere melkevolum grunnet bortfallet av eksportstøtte og Jarlsberg-eksport.

Bedre også for gris og sau

Også i grisemarkedet er det bedrinig å spore. Overproduksjonen har vært stor, men denne er på full fart ned. Norturas siste prognose viser kun et lite underskudd, på 800 tonn. Utkjøpsordningen tilsvarende 2 500 purker har gitt resultater. Flere har frivillig redusert sin produksjon.

Annonse

– Et prognosert underskudd på knappe 800 tonn i 2020, viser at det har vært helt nødvendig å kjøpe ut smågrisprodusenter, uttaler Skulberg.

Tiden er allikevel ikke rede for å øke produksjonen igjen, understreker Nortura.

Innen sau/lam-markedet, er det for 2019 tilnærmet markedsbalanse. For 2020 forventer Nortura et underskudd av lam tilsvarende 600 tonn, og et overskudd av sau på drøyt 300 tonn.

Fortsatt trøblete eggmarked

I eggmarkedet, har det over tid vært stor overproduksjon. Den utviklingen ventes å bare forverres i 2020, ifølge Nortura:

Mens prognosen for 2019 viser et overskudd på 650 tonn, etter at førtidsslaktingen er gjennomført, viser 2020-prognosen et betydelig og økende overskudd av egg. Prognosert overskudd ligger på rundt 2 000 tonn. Da er salget forutsatt økt med 1 prosent. I år forventes salget å øke med 2 prosent sammenlignet med 2018.

Overproduksjonen blir håndtert gjennom førtidsslakting. Nortura gjentar nå det budskapet samvirket har fremmet en rekke ganger tidligere: Det er ikke rom for nyetableringer i eggsektoren – ei heller i 2020.

Neste artikkel

– Prekær situasjon for storfenæringa