Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen ønsker avgiftsfritak for Rikstoto ut året

Regjeringen vil foreslå at Norsk Rikstoto fritas for en særavgift på hesteveddeløp. Dette som ledd i å kompensere for massivt inntektsbortfall under koronakrisen.

Regjeringen vil foreslå for Stortinget at Norsk Rikstoto fritas fra plikt til å betale totalisatoravgift til staten for hele året 2020, opplyser landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Foto: Karl Erik Berge
Regjeringen vil foreslå for Stortinget at Norsk Rikstoto fritas fra plikt til å betale totalisatoravgift til staten for hele året 2020, opplyser landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Foto: Karl Erik Berge

Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklubb har tidligere, i samråd med Stiftelsen Norsk Rikstoto, bedt om at den såkalte totalisatoravgiften helt bortfaller fra og med 1. januar 2020. Dette er en særavgift på hesteveddeløp.

I en pressemelding 1. april viser Norsk Rikstoto til begrunnelsen for denne henvendelsen, nemlig at koronakrisen har ført til et massivt inntektsbortfall. Ifølge Norsk Rikstoto, vil koronapandemien i løpet av én til tre måneder true den videre driften ved landets løpsbaner.

"Situasjonen vil kunne utløse en handlingsplikt for styrene med styrt avvikling eller konkurs som utfall", skriver Norsk Rikstoto.

Per i dag kjøres det ikke noen løp i Norge.

Bollestad har lyttet til hestenæringa

I et skriftlig spørsmål til landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), vil stortingsrepresentant Silje Hjemdal (FrP) vite hva statsråden har tenkt å foreta seg for å avhjelpe situasjonen i Norsk Rikstoto. Vil hun sørge for videre grunnlag og drift for norsk hestenæring? spør Hjemdal.

Annonse

– Det hevdes at hestenæringen i Norge direkte og indirekte lønner cirka 16 000 arbeidstagere. Denne næringen opplever, i likhet med mange andre næringer i denne eksepsjonelle COVID19-situasjonen, en dyp krise. Store deler av næringen har i praksis fått yrkesforbud. Rideskolene får ikke lov til å holde undervisningstimer, og travsporten har null i inntekt nå når travløp er forbudt, samtidig som utgiftene til mat og andre utgifter som kreves rundt en hest, deriblant til dyrevelferd, fortsatt må betjenes, påpeker Frp-politikeren.

Torsdag denne uka kom svaret fra Bollestad. Der går det fram at hun og regjeringen ønsker å komme hestenæringa i møte, også i form av avgiftsfritak.

– Mange av de tiltakene regjeringen allerede har iverksatt, kommer Norsk Rikstoto og hestenæringen til gode. I tillegg vil regjeringen foreslå for Stortinget at Norsk Rikstoto fritas fra plikt til å betale totalisatoravgift til staten for hele året 2020, skriver Bollestad.

– Svært viktig avgiftsfritak

Normalt betaler Norsk Rikstoto 3,3 prosent av totalomsetningen i totalisatoravgift. I statsbudsjettet for 2020 var inntekter fra denne avgiften budsjettert til 120 millioner kroner.

I en pressemelding fra Rikstoto, fremstilles det som om saken alt er avklart, og at avgiftsfritaket vil gis tilbakevirkende kraft for januar og februar.

- Dette var svært viktig for Norsk Rikstoto og hestesporten, både for å kunne sikre en ansvarlig egenkapital for Norsk Rikstoto i henhold til Stiftelsesloven gitt denne uforutsigbare krisen vi er i, og sist men ikke minst å kunne sikre overføringene til formålet så langt det er mulig i denne kritiske perioden, sier administrerende direktør i Norsk Rikstoto, Camilla Garmann i en pressemelding.

Neste artikkel

Kraftig oppsving i salget av norskprodusert mat