Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Regjeringen er full av løgn

Flere tunge fagmiljø var kjent med skepsis til om mink-mutasjon overhodet var en trussel for vaksinearbeidet. Masseavliving ble det uansett, og nå forventer Venstre at riksrettssak stilles.

WHO avviste at mink-mutasjonen utgjorde en trussel for vaksinearbeidet. Flere andre tunge fagmiljø uttrykte også markant skepsis til dette. Allikevel ble samtlige danske mink avlivet. Bildet er tatt i Norge. Foto: Marit Glærum
WHO avviste at mink-mutasjonen utgjorde en trussel for vaksinearbeidet. Flere andre tunge fagmiljø uttrykte også markant skepsis til dette. Allikevel ble samtlige danske mink avlivet. Bildet er tatt i Norge. Foto: Marit Glærum

Minkskandalen i Danmark ruller videre. Samtlige mink i landet ble som kjent avlivet i fjor, og det var begrunnet i faren for at en mutert virusvariant - som alt hadde rammet mennesker - skulle forkludre mulighetene for å etablere en ny og effektiv koronavaksine.

Men det viste seg snart at det svært inngripende masseavlivingsvedtaket - samt trusler fra politiet mot minkbønder som ikke ville innrette seg - ikke hadde noe hjemmelsgrunnlag i loven. Landbruks- og matministeren måtte gå av som følge av skandalen.

Markant skepsis til sammenheng

Torsdag denne uka presenterte avisen Berlingske Tidene nye opplysninger i skandalen. Disse handler om det grunnlaget regjeringen og statsminister Mette Frederiksen (S) framla som årsak til nettopp å fjerne en hel næring.

Det viser seg nemlig at både Statens Serum Institut og Københavns Universitet forut for regjeringens famøse pressemøte, kjente godt til en markant skepsis til om mutasjonen overhodet var en trussel mot vaksinen. I tillegg avviste WHO, i dagene rundt beslutningen om å avlive samtlige minkdyr, at det var snakk om en mutasjon som er farlig for vaksinene.

Venstres Thomas Danielsen går fredag denne uka knallhardt ut mot den danske regjeringen for dens håndtering av saken.

– Med de seneste avsløringer, kan vi konstatere at regjeringen simpelthen er full av løgn. Når den forteller oss noe, kan vi ikke stole på det, sier Danielsen, som lenge har gravd i minksaken, skriver landbrugsavisen.dk fredag.

Hadde ikke kontroll

Og apropos graving: I fjor høst kom det fram at myndighetene heller ikke klarte å gjøre rede for et stort antall døde mink. Dansk Radio meldte da at det "manglet" 4 700 tonn, eller 1,5 millioner døde mink, når myndighetene skulle gjøre opp det makabre regnestykket.

Etter hvert kom det fram at 10 400 tonn døde mink var gravd ned, 14 000 tonn sendt til DAKA, 2 000 tonn brent på forbrenningsanlegg, og 300 tonn fryst ned. Dermed gjenstod det 4 700 tonn som ingen kunne gjøre rede før.

Venstre forventer riksrettssak

Men tilbake til avvisningen av, samt den markante skepsisen til, mink-mutasjonen som problem for vaksinasjonsareidet. Ble så regjeringen informert om dette? En professor ved Københavns Universitet, Lars Erik Larsen, sendte i hvert fall en mail til Statens Serum Institut. Der støtter han opp om et notat som taler imot at mutasjonen er en vaksinetrussel. Men det er, ifølge Berlingske Tidende, uvisst om denne mailen gikk videre til regjeringen. Ifølge mottakeren hos Statens Serum Institut skyldes dette at de "gikk ut fra" at regjeringen alt kjente til denne mistanken.

Venstre mener på sin side at alle alarmklokker burde har kimet hos regjeringen. Nå forventer han at det blir stilt rettssak mot regjeringen.

– Hvis ikke dette ender med en avgjørelse i en riksrettssak, så vet jeg snart ikke. Vi snakker her om tilliten til vårt demokrati, om vi bare lar denne saken passere.

Fredag 16. april avholdes et lukket møte om minkskandalen. Samtidig er det nedsatt et gransknigsutvalg som skal gå saken nærmere etter i sømmene.

Neste artikkel

Skriver ned lån til grisenæringa