Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Refses for mangelfull svinepest-beredskap

Ingen testing av døde villsvin, for svakt sporingssystem og mangelfulle biosikkerhetstiltak. Det er blant ankepunktene i foreløpig ESA-rapport.

Afrikansk svinepest, med villsvin som fremste spreder, rykker stadig nærmere Norge. Nå får Norge kritikk av ESA for mangelfull beredskap mot den dødelige sykdommen. Foto: colourbox.com
Afrikansk svinepest, med villsvin som fremste spreder, rykker stadig nærmere Norge. Nå får Norge kritikk av ESA for mangelfull beredskap mot den dødelige sykdommen. Foto: colourbox.com

Afrikansk svinepest har spredt seg raskt både nordover og sydover i Europa – og ikke minst i Kina. Hittil er 15 europeiske land rammet av den svært smittsomme og dødelige dyresykdommen, som også rykker stadig nærmere Norge. Seinest forrige uke, ble det påvist smitte hos villsvin i det vestlige Polen.

Norge får kritikk

Aftenposten.no meldte onsdag at Norge – i en ny, foreløpig rapport fra EFTAs overvåkingsorgan ESA – får kraftig refs for manglende beredskap mot sykdommen.

Blant de mange ankepunktene, er at det ikke én eneste gang siden januar 2017 har blitt gjort noen testing av døde villsvin. Dette til tross for at ESAs inspektører peker på jevnlig testing som et av de mest effektive tiltakene for å oppdage utbrudd tidlig.

ESA mener i tillegg at Norge har et utilfredsstillende system for å kunne spore hvor griser kommer fra, all den tid en tredjedel av alle griser i Norge ble slaktet ved private slakterier. Dermed registreres ikke bevegelsene hos Mattilsynet.

Mattilsynets seksjonssjef for dyrehelse, Anne Marie Jahr, viser overfor Aftenposten til en ny handlingsplan. Den inneholder flere tiltak for å redusere villsvinbestanden og hindre at smitten sprer seg til Norge. Nye jaktmetoder og økonomisk kompensasjon til villsvinjegere for å sende inn prøver, er blant tiltakene i planen.

Annonse

Store konsekvenser ved utbrudd

Mattilsynets direktør for planter og dyr, Karen Johanne Baalsrud, er klar på hva som står på spill for Norge:

– Villsvin kan være bærer av flere sykdommer og parasitter som kan smitte andre dyr, og i noen tilfeller mennesker. Den store frykten er at en økende villsvinbestand skal bringe afrikansk svinepest til Norge. Det kan ramme tamsvinproduksjonen sterkt og gi store kostnader for enkeltbønder og samfunnet, uttalte Baalsrud i kjølvannet av den nye handlingsplanen. Den ble lagt fram av Mattilsynet og Miljødirektoratet 15. november.

Villsvin kan også skade jord- og skogbruk. I Sverige beregnes slike skader til å koste samfunnet en milliard kroner årlig.

Villsvin er en svartelistet art i Norge, men den er her – foreløpig i et beskjedent antall. I dag utgjør stammen et sted mellom 400 og 1 200 dyr. Imidlertid er det anslått at bestanden kan vokse til 50 000 dyr de neste 50 åra om det ikke blir iverksatt drastiske tiltak.

Neste artikkel

– Mulig å øke produksjonen i år, om regjeringen vil