Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Refser statsråd for svinepest-unnfallenhet

Den britiske landbruksministeren forventer at afrikansk svinepest vil nå UK innen ett år. Den forebyggende innsatsen har vært altfor svak, mener britisk svinenæring.

Afrikansk svinepest har raskt spredt seg til en rekke land. I Storbritannia frykter landbruksministeren et utbrudd i løpet av det nærmeste året. Foto: colourbox.com
Afrikansk svinepest har raskt spredt seg til en rekke land. I Storbritannia frykter landbruksministeren et utbrudd i løpet av det nærmeste året. Foto: colourbox.com

Britenes landbruksminister, George Eustice, mener et utbrudd av afrikansk svinepest er ganske nært forestående i Storbritannia.

– Risikoen i Storbritannia er nå satt til medium, hvilket betyr at vi forventer et utbrudd innen ett år, har Eustice påpekt i en brevveksling med NPA – den britiske produsentforeningen for svin.

Det melder danske landbrugsavisen.dk onsdag.

Men britisk svinenæring mener myndighetene har vært altfor passive i arbeidet med å forebygge at den fryktede – og raskt spredte – dyresykdommen treffer Storbritannia. Nå langer NPA ut mot myndighetene.

To hunder utdannet

– I England har vi ikke sett en eneste plakat, og grensekontrollen har slått fast at de ikke har planer om å gjennomføre målrettede bagasjekontroller. Samtidig er det kun to hunder i hele landet som er utdannet til å oppsniffe den slags, noe som er fullstendig utilstrekkelig. Vi har spurt etter ytterligere innsats, men har fått vite at det er for dyrt, heter det i en uttalelse fra den britiske produsentforeningen for svin.

Eustice viser på sin side til at flere tiltak er på gang. Ifølge statsråden – som i sommer ble gjeninnsatt som landbruksminister av statsminister Boris Johnson – arbeides det med å oppgradere tollkontrollen for å fange opp ulovlig import. I tillegg jobbes det med å forebygge at reisende medbringer potensielt infiserte animalske produkter inn i landet.

NPA mener imidlertid det er åpenlyst at større ressurser må settes inn, om det virkelig er slik at et utbrudd vil skje innen ett år.

Afrikansk svinepest er en sykdom det ikke finnes noen vaksine mot, og den har spredt seg hurtig både oppover og nedover i Europa – og ikke minst til Kina. I vår ble det kjent at gigantlandet hadde avlivet 20 prosent av alle avlsgriser, som en følge av massivt sykdomsutbrudd. Det har igjen ført til et kraftig hopp i verdensprisene på svinekjøttt.

Annonse

Trapper opp innsatsen

Før jula 2018, ble EUs klima- og landbruksministre under et stormøte enige om å skjerpe kampen mot afrikansk svinepest. Blant tiltakene er:

* Utvidet koordinering og samarbeid mellom landbrukssektoren og miljøsiden (herunder veterinærtjenesten, skogforvaltning og jegere) for å regulere villsvinbestanden. Vilsvinjakta skal bli mer effektiv.

* Etablere en langsiktig EU-strategi for håndtering og begrensning av villsvinpopulasjonen.

* God kommunikasjonsveiledning og bevissthetskampanjer.

Også i Norden er innsatsen blitt trappet opp. I Danmark er det hittil i år skutt 35 villsvin. Dermed nærmer man seg 2018-nivået for beskytning, melder landbrugsavisen.dk. I tillegg fortsetter Danmark arbeidet med å bygge et eget villsvingjerde ved den dansk-tyske grensen for å holde afrikansk svinepest ute. Ifølge avisen, er nå 40 av de i alt 70 planlagte kilometerne med villsvingjerde nå satt opp.

Neste artikkel

Den perfekte kyllingrase?