Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Q vil ha Tinelaget ost

Q mener det trengs «kvantesprang veldig fort», for å redde norsk melk. Industrielt samarbeid med Tine er blant forslagene.

Leieproduksjon: Bent Myrdahl og Karl Johan Ingvaldsen i Q-meieriene ønsker å leieprodusere yoghurt, langtidsholdbare produkter og ost hos Tine. (Foto: Bjarne Bekkeheien Aase/Nationen)

Vi går inn i en varslet katastrofe, mener Q-meieriene, med utfasingen av Jarlsbergeksporten. Selskapet mener de sitter på noen løsninger for norsk melk. Det er ikke Tine enig i.

Karl Johan Ingvaldsen, styreleder i Q-meieriene, ramser opp: Importen av meieriprodukter øker. Matsvinnet skal ned. Og ikke minst: Jarlsbergeksporten skal fases ut.

– Det er en varslet katastrofe, sier han.

Ingvaldsen mener det er «merkelig stille» om hva som skal gjøres for å kompensere for at dette gir mindre behov for norsk melk. Bransjen bør møtes for å diskutere løsninger, mener styrelederen.

– Vi har tatt initiativ til et bransjemøte, men har ikke fått svar fra Tine, sier Ingvaldsen.

– Drøfter dette ofte

Tine-direktør Johnny Ødegård sier han blir overrasket over utspillet.

– Vi drøfter dette ofte med dem, i den dybden vi har lov til, sier han.

Ødegård viser til et bransjeforum der blant annet spørsmål knyttet til markedsreguleringen, drøftes med jevne mellomrom.

– Det er noen begrensninger på hva vi har lov til å snakke om. Men vi har ikke motforestillinger mot å drøfte denne typen utfordringer, så lenge vi holder oss innenfor konkurranselovverket, sier Tine-direktøren.

Selv bruker han ikke ordet katastrofe.

– Nei, det er et veldig stort ord. Men vi har ikke lagt skjul på at det blir en krevende tilpasning, sier Ødegård.

Vil ha innovasjonsfond med PU-penger

Et av forslagene lanserte Q-meieriene i fjor: Et innovasjonsfond, finansiert med midler over prisutjevningsordningen.

– Dette forslaget skal få opp innovasjonstakten, sier Bent Myrdahl, administrerende direktør i Q-meieriene.

– Vi foreslo et innovasjonsfond for noen av pengene som blir frigjort ved utfasingen av Jarlsberg­eksporten. Også der har vi fått merkelig lite respons fra Tine og Bondelaget. De burde juble, men det er tyst, sier Ingvaldsen.

– Salget vokste med 18 prosent for Skyr i fjor, og med 60 prosent for yoghurtene våre. Det viser at forbrukerne vil ha innovasjonene våre, sier han.

– Hvorfor skal ikke aktørene finansiere sin egen innovasjon?

Annonse

– Det gjør vi i dag. Samtidig er innovasjon risikosport, sier Ingvaldsen, og tar til orde for mer støtte.

Ingen jubel

Johnny Ødegård i Tine jubler ikke.

– Det er veldig viktig at industrien bruker ressurser på innovasjon. Det vi ikke syns er lurt, er å avgiftsbelegge norsk melk og kjøre pengene gjennom et statlig byråkrati. Det er en omvei som gjør at man taper innovasjonskraft. Det er bedre om bedriftene selv tar avgjørelser, ut fra hva de mener er lønnsomt, sier han.

– Jeg forstår det som at Myrdahl vil legge en avgift på drikkemelk, og dele den ut igjen til meieribransjen. Hva er det rasjonelle i det? Det kan han gjøre i sine egne kalkyler, om han vil. Om Q-meieriene ønsker å trekke en avgift på sin egen melk, og bruke den til innovasjon, trenger de ikke det offentlige til det, sier Ødegård.

Vil leieprodusere hos Tine

Q-meieriene foreslår også at de kan ha et industrielt samarbeid med Tine.

– Vi ønsker å leieprodusere yoghurt, langtidsholdbare produkter og ost, sier Ingvaldsen.

– Når det allerede finnes kapasitet, er det lite samfunnsmessig fornuftig at vi bygger opp ny kapasitet. Der det er overskudd av melk, er det Tine som har anlegg. Det er ikke lurt at vi bygger meieri i pressområdet Jæren, sier han.

– Vi har fått som motargument at det er juridiske hinder. Det lar seg løse om vi utfordrer EU litt. Norge kan godt være litt tøffere, sier Ingvaldsen.

Q-meieriene importerer i dag drøyt en million liter yoghurt.

– Vi kan gjerne flytte produksjonen hjem, om noen hjelper oss med å produsere den, sier Myrdahl.

Det er overraskende at Q-meieriene forsøker å føre dialog om leieproduksjon gjennom Bondebladet, sier Johnny Ødegård i Tine.

– Det er en god del begrensninger på hva vi kan samarbeide om, uten å bryte det veldig strenge regelverket til Konkurransetilsynet. Innenfor det det er lov å samarbeide om, er vi interesserte i alle forslag som kan øke forbruket av norsk råvare – så sant det er kommersielt fornuftig for selskapet vårt, sier Ødegård.

Q og Tines medisiner

– Vi må få til kvantesprang veldig fort, og bruke virkemidler som gjør at det skjer, sier Bent Myrdahl.

– Det kan være leieproduksjon mellom industriaktører, innovasjonsfond, å øke tilskuddene til ikke-samvirke, eller aktiv videreforedling i utlandet. Vi sier ikke at disse fire forslagene er de eneste medisinene, men vi ønsker å høre hva som er alternativet, sier direktøren i Q-meieriene.

Johnny Ødegård i Tine har en annen oppskrift.

– Vi jobber med nylanseringer hele tiden. Vi jobber med å bli gode på innovasjon, å komme med nye produkter raskere og mer presist, og til lavere kostnader, så den norske melka blir mer konkurransekraftig. Vi jobber også med å øke melkas omdømme i befolkningen. Det er viktig. Jeg tror ikke dette løses med enkeltstunt, men med langsiktig, hardt arbeid, sier Ødegård.

Neste artikkel

Utslipp fra oppdrett en verdifull ressurs