Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Protesterer mot utsetting av fasaner og rapphøns

Miljødirektoratet har gitt Vestfold fuglehundklubb tillatelse til utsetting av inntil 1000 fasaner og 500 rapphøns i Vestfold. Norsk Ornitologisk Forening mener det er brudd på dyrevelferdsloven.

Fasan er innført fra Asia til Europa og Nord-Amerika som jaktvilt og finnes i flere underarter (raser) med forskjellige karakteristiske, sterke farger hos hannene, som har svært lang hale. Hunnene har kortere hale og er nokså ensfarget brungrå spraglet. Foto: Bene Riobo/Wikipedia

Utsettingen av fasaner og rapphøns gjøres for å trene jakthunder. Miljødirektoratet gav i 2016 og 2017 tillatelse til import av stokkender fra Sverige.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) påklaget flere av disse tillatelsene, blant annet på grunn av paring og genetiske konsekvenser.

Miljødirektoratet tok klagene fra NOF til følge i 2017, etter at kunnskapsgrunnlaget i saken var forbedret.

Ikke stedegen

Annonse

Nå intensiverer NOF kampen mot utsetting av fasaner fra oppdrett og andre fremmede organismer.

I en årrekke har man satt ut fasaner ulike steder i Norge. Til tross for dette har arten ikke etablert seg med en levedyktig bestand, skriver NOF.

Fasan har ikke en naturlig viltlevende bestand i Norge. Fasan har opprinnelse i Asia og er ikke en stedegen art her til lands. Den marginale bestanden i Norge er avhengig av nye utsettinger og fuglefôring for å eksistere, mener organisasjonen.

– Brudd på lovverket

«Klagen på dette konkrete vedtaket kan sees på som en generell klage på alle tillatelser gitt til utsetting av fasaner og rapphøns i 2018. Tillatelsene tar ikke inn over seg de potensielle skadene på naturmangfoldet utsetting av fremmede arter innebærer, eller det faktumet at man her setter ut et stort antall fugler i et miljø artene er manglende økologisk tilpasset for å leve i. Vi mener derfor at tillatelsene er et brudd på naturmangfoldloven så vel som dyrevelferdsloven. På generelt grunnlag mener vi at utsetting av avlete individer av stedegne fuglearter (som stokkand) så vel som alle fremmede arter for jakt eller andre rekreasjonsformål må forbys», skriver NOF i klagen.

Fremmede arter har vært en av de sentrale driverne i dokumenterte utryddelse av fuglearter på global basis, og er en av påvirkningsfaktorene for nedgangen hos mer enn halvparten av verdens truede fuglearter, mener Norsk Ornitologisk Forening.

Neste artikkel

Ferdigbriller kan være miljøbombe