Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Sesongen vår kan bli "spennende"

Bondelagslederen er forberedt på at krisen kan bli langvarig, men er glad for at faglag og enkeltprodusenter har beredskap og risikoavlastning i høysetet.

– Jeg er glad for at vi tenker beredskap og risikodempende tiltak for egen produksjon og for matproduksjonen totalt, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag. Foto: Håvard Zeiner
– Jeg er glad for at vi tenker beredskap og risikodempende tiltak for egen produksjon og for matproduksjonen totalt, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag. Foto: Håvard Zeiner

– Med utgangspunkt i hva Landbruks- og matdepartementet sier, må vi nok regne med at det tar et år før situasjonen normaliserer seg. Myndighetene har sagt at de venter å se toppen av smitteraten i juli-august. Produksjonssesongen vår kan bli spennende - for å bruke dét begrepet, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes til Bondebladet.

Blir produksjonen opprettholdt?

Særlig stor spenning er knyttet til hvordan grøntproduksjonen vil takle koronakrisen, siden grensene stenges for utenlandske arbeidere - som det er mange av i næringa. Hvordan arbeidskraftsituasjonen vil bli i grøntnæringa, i en tidlig fase, gjenstår å se. En egen arbeidgruppe, underlagt beredskapsorganiseringen i landbruket, er nedsatt for å finne ut hvilke tiltak som skal iverksettes for å avhjelpe landets grøntprodusenter.

Leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er ikke bare spent, men regelrett bekymret for hvordan det vil gå med matproduksjonen generelt framover - om krisen skulle vedvare i lang tid.

– Jeg er bekymret for at vi ikke klarer å opprettholde produksjonen framover, og møte den sesongen vi skal inn i med - etter hvert - innhøsting. Dette er en av de store utfordringene nå. Gartnerhallen har sendt en henvendelse til staten om at den må se på muligheten til å sette dem som blir permittert inn i landbruksarbeid, for at vi ikke skal miste troen på at vi får høsta utover sommeren. Det kan hende at vi ikke får importert noe, heller. Da må vi bare produsere så mye vi klarer, sier Hoff til Bondebladet.

Mange spørsmål

Informasjonsbehovet under den nasjonale krisen er enormt - også hos bønder. Bondelaget får tilbakemeldinger og spørsmål fra bønder på en rekke områder. Samtidig opplever Bartnes at bøndene har et gjennomtenkt forhold til unntakstilstanden, og at de ser framover.

Annonse

– Jeg er glad for at vi tenker beredskap og risikodempende tiltak for egen produksjon og for matproduksjonen totalt. Vi merker stor oppmerksomhet hos medlemmene på arbeidskraftsituasjonen, spesielt i grøntsektoren. Ellers får vi spørsmål fra verdikjedene, spørsmål knyttet til veterinære forhold, rammevilkår i produksjonen og om mer politiske avklaringer. Vi sorterer problemstillingene, og søker avklaringer så fort som mulig fra riktig myndighetsnivå, forteller Bartnes.

Hjelp hos Nav - og i egne nettverk

Han og Bondelaget sentralt tror det er mulig for bonden å finne løsninger på arbeidskraft-spørsmålet ved å ta kontakt med Nav, samt egne nettverk. I hvert fall vil man da komme et stykke på vei, påpeker han.

Samtidig jobber Bondelaget selv med å utvikle kunnskapsgrunnlaget for å ta kontakt med myndighetene om nettopp spørsmål som handler om tilgang på arbeidskraft.

– Det er en betydelig arbeidskapasitet som normalt rekrutteres inn i grønt-, frukt- og bærsesongen, og det er vitkig å finne gode løsninger her, sier han.

Også Hoff understreker betydningen av god nok beredskap - både hos den enkelte produsent, og i næringa totalt sett.

– Har man ikke selv god beredskap, skal det ikke så mange smittetilfeller til før den beredskapen vi har kollapser, fordi det da blir for få til å stille opp på kort varsel. Dét vil være forferdelig for husdyrprodusenten, men også veldig ille for dyrevelferden, påpeker hun.

Neste artikkel

Slakter kjøttkutt