Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Privat kapital sikrer nytt Otta-slakteri

Jæder og Fatland besluttet torsdag å bidra med minst 60 millioner til Gudbrandsdal Slakteri AS. Dermed realiseres nytt slakteri i Gudbrandsdalen.

Slakteri: Med den kapitalen Jæder og Fatland nå går inn med, sikres bygging av et nytt slakteri i Gudbrandsdalen. Det vil ligge på Otta, og hete Gudbrandsdal Slakteri. Bildet er tatt i produksjonslokalene til Nortura Otta i november 2019, en måned før Norturaledelsen endelig besluttet å legge ned hjørnesteinsbedriften. Foto: Anders Sandbu
Slakteri: Med den kapitalen Jæder og Fatland nå går inn med, sikres bygging av et nytt slakteri i Gudbrandsdalen. Det vil ligge på Otta, og hete Gudbrandsdal Slakteri. Bildet er tatt i produksjonslokalene til Nortura Otta i november 2019, en måned før Norturaledelsen endelig besluttet å legge ned hjørnesteinsbedriften. Foto: Anders Sandbu

Ved å gå inn med kapital til realisering av slakteriet, legger Jæder og Fatland til grunn at prosjektet blir holdt innenfor de rammer som er kjent i dag.

En merkedag for landbruket og folk flest i Gudbrandsdalen og Indre Østlandet, fastslår styreleder Terje Jonny Sveen i Gudbrandsdal Slakteri AS.

Det nye Otta-anlegget blir på 9 500 kvadratmeter. Planen er rundt 50 årsverk, og en årlig kapasitet til å slakte 20 000 storfe og 60 000 sau.

– Planene våre er bedre nå

– Vi får nå på plass arbeidsplasser og verdiskapning basert på egne råvarer og det vi er gode på i vår region. Et merkelig 2020 har forsinket oss, men også gjort at planene vi nå har, er bedre enn om vi hadde satt spaden i jorda i fjor, sier Sveen i en pressemelding torsdag.

Jæder og Fatland er nå glade for at slakteriet blir en realitet. Begge bedriftene er opptatt av muligheten til å styrke matproduksjon og foredling i distriktet, samt sikre at arbeidsplasser og verdiskapning kommer distriktet og samfunnet til gode.

- Det enorme engasjementet i regionen, samt at det nye slakteriet blir plassert midt i Østlandets spiskammers, har vært avgjørende for vårt valg, uttaler konsernsjef Terje Wester i Fatland.

Jæder er i alt gang med å se på produksjonsmuligheter.

– Jeg har sagt lenge at dette skal vi få til! Det er givende å ta vare på lokale arbeidsplasser når engasjementet og viljen er så sterkt til stede, sier forretningsutvikler Noralf Espeland.

Daglig leder i Jæder, Guro Espeland, følger opp:

Annonse

– Dette er en stor dag og en strategisk viktig satsing. Det bidrar til å sikre oss tilgang på gode, lokale råvarer fra Gudbrandsdalen. Vi ønsker å se på videreforedling på Otta, slik at selskapet får lokalprodusert enkelte produkter og kan promotere merkevaren «Gudbrandsdalen.

Jæder og Fatland er også enig i at muligheten for nærhet til bøndene har vært en stor motivasjon i denne prosessen.

Sel og Vågå er med

I tillegg til de 60 millionene i privat innskutt kapital, kommer den kapitalen Sel og Vågå kommune har besluttet å bidra med: 32 millioner. De to kommunene går dermed inn som aksjonærer i eiendomsselskapet.

Om også flere kommuner vil bidra, gjenstår å se. Dovre, Skjåk, Ringebu og Sør-Fron har alle sagt nei til å delta som eierkommuner i industribygg for utleie til slakteri- og foredlingsvirksomhet i Gudbrandsdalen, men ikke alle de ni kommunene som er forespurt om å bidra har behandlet saken ennå.

Har splittet bønder og kommuner

Engasjementet for et nytt slakteri i Gudbrandsdalen har vært enormt etter at Norturas konsernledelse i desember 2019 besluttet endelig å legge ned Nortura Otta. Dermed forsvant 80 lokale arbeidsplasser. Alt kort tid etter denne beslutningen var tatt, begynte mobilisering i flere leire for å etablere et nytt slakteri på Otta, og dermed forhindre at Gudbrandsdalen blir stående uten et eneste slakteri.

Det ble etter hvert klart at Nortura ikke ønsket å selge produksjonslokalene som i mange år hadde huset Nortura Otta. I stedet har Nortura selv valgt å opprettholde egen aktivitet i disse lokalene, men da med et helt annet konsept: Produksjon av turmat.

Gudbrandsdal Slakteri AS har jobbet bredt opp mot både kommuner og private aktører, især Jæder og Fatland. Fra kommunehold, har selskapet påpekt at det ville trenge 50 millioner i kapital, og selskapet har sendt brev til i alt ni kommuner med informasjon om dette. Meningene både blant politikere og bønder har vært, og er, svært delte om det er riktig at kommunene bidrar med kapital til et slikt prosjekt.

I gudbrandsdalslandbruket har hele sakskomplekset vakt sterke følelser. Lokale arbeidsplasser er bltt satt opp mot lojalitet til Nortura som samvirke, og tonen i debatten - ikke minst på sosiale medier - har vært hard. Kritikerne av prosjektet har blant annet pekt på at det blir feil å etablere et nytt privat slakteri med dagens overkapasitet i markedet, at private ikke vil sørge for at mottaksplikten opprettholdes, og at leveranser fra lokale bønder vil ende opp i kjedenes EMV (egne merkevarer), med prisfall for bøndene. Tilhengerne har pekt på viktigheten av å opprettholde lokale arbeidsplasser og slakteriaktivitet i dalen.

Neste artikkel

Kan godkjenne innfrysing ved behov