Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Poteter er dårligst merket

Overraskende mye feilmerking av matpoteter, frukt, bær og grønnsaker.

For matpoteter fant Mattilsynet feil på 60 prosent av produktene. (Arkivfoto)
For matpoteter fant Mattilsynet feil på 60 prosent av produktene. (Arkivfoto)

I merkingen av frukt, bær og grønnsaker fant Mattilsynet feil på 24 prosent av produktene. De fleste feilene i merkingen var knyttet til opprinnelse og sort, skriver Mattilsynet.

For matpoteter fant tilsynet feil på 60 prosent av produktene. De fleste feilene i merkingen var knyttet til sortering og størrelse. Virksomhetene som fikk varsel om feil i merkingen, har nå endret merkingen på sine produkter.

Halvparten av produktene

I en kartlegging av de fem største nettbutikkene i region Stor-Oslo, hadde halvparten av de 22 produktene Mattilsynet sjekket en eller flere feil i opplysningene på nettsiden.

Alle funnene ble fulgt opp med veiledning fra Mattilsynet.

Annonse

– Vi mener flere av feilene er unødvendige fordi mange av kravene i forskriften er konkrete, og Mattilsynet hadde forventet bedre regelverksetterlevelse i denne kampanjen. Vi synes derfor det er noe overraskende at vi fant såpass mye feil. Et resultat av feil merking er at forbrukerne ikke får den informasjonen de har krav på, eller får oppgitt feil opplysninger. Begge deler er uheldig, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Resultatene viser at matpotetene skiller seg ut med flest feil, særlig på sortering og størrelse, som det er krav om i matpotetforskriften.

Mattilsynet mener matpotetforskriften ikke er godt kjent, og følgelig ikke etterleves.

Manglet opprinnelsesland

Mattilsynet fant ingen feil på sjekkpunktene holdbarhetsdato og vilkår for oppbevaring og bruk for frukt, bær og grønnsaker.

En del ferdigpakket frisk frukt, bær, og grønnsaker manglet angivelse av opprinnelsesland.

Ferdigpakkede epler, pærer, plommer, kirsebær og jordbær skal også merkes med opplysninger om sort, Det manglet for enkelte produkter.

Neste artikkel

Frykta møll øydelegg for epledyrkarane