Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Politisk eksperiment å skyte 7000 bukker

Villreinutvalgs forslag til jaktkvote for å hindre skrantesjuke, høster kritikk – også fra jegerhold.

Den nye foreslåtte fellingskvoten på 7000 voksne bukker, møter kritikk. Foto: Norges Jeger- og Fiskerforbund
Den nye foreslåtte fellingskvoten på 7000 voksne bukker, møter kritikk. Foto: Norges Jeger- og Fiskerforbund

Det er Hardangervidda Villreinutvalg som nå foreslår en fellingskvote på 7000 voksne bukker høsten 2019.

Bakgrunnen er at Mattilsynet krever at man raskest mulig finner ut om villreinbestanden er smittet av skrantesjuke. I tillegg til å friskmelde stammen, er det et mål å reetablere stammen i Nordfjella (sone 1), som i sin helhet ble slaktet ned vinteren 2017-18 etter oppdagelse av skrantesjuke.

Den foreslåtte nye kvoten er kontroversiell, og høster nå kritikk også fra jegerhold.

– Dette er et eksperiment. Ingen kan si sikkert hva som blir konsekvensene. Reinsdyrstammen blir utsatt for et unødig press ved å gjøre det på denne måten, sier Stein Lier-Hansen til NRK Telemark.

Lier-Hansen er blant grunneierne som nå har skrevet under et opprop mot fellingskvoten.

Han er mest kjent som administrerende direktør i Norsk Industri, men Lier-Hansen er også en ivrig jeger. Han har skrevet «Jegerprøveboka» sammen med Bjørn Wegge, et verk som brukes i jegeropplæringen.

Lier-Hansen mener man må kunne bruke mer tid enn det staten legger opp til, all den tid det ikke er grunngitt at et uttak i denne størrelsesordenen er helt nødvendig for å utrydde skrantesjuke (CWD).

Annonse

– Man kan ikke la seg presse så hardt av et politisk vedtak, påpeker han.

Skrantesjukekoordinator Hallgeir Herikstad i Mattilsynet tilbakeviser kritikken.

– Jeg vil ikke kalle det for et eksperiment. Jeg innrømmer at det er mye vi ikke vet, men samtidig vet vi så mye at det er viktig å handle, og ikke sitte med hendene i fanget, sier han til NRK.

Mattilsynet presiserer i en mail til Bondebladet at de ønsker at nok dyr tas ut for prøvetaking i perioden 2019-2020 til å gi minst 90 prosent sannsynlighet for smittefrihet.

Ut fra premisser som Hardangervidda villreinutvalg ønsker, har Veterinærinstituttet beregnet at et uttak av rundt 2 300 bukker i løpet av denne perioden vil gi godt over 90 prosent sannsynlighet for smittefrihet i 2020.

– Det er mye usikkerhet knyttet til hvor mange dyr det er mulig å felle under jakta. For å nå målet, vil det derfor være svært viktig at mange dyr tas ut allerede under jakta høsten 2019, skriver Mattilsynets pressevakt i mailen.

Neste artikkel

Den perfekte kyllingrase?