Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Politi og bønder sammen mot britisk bygde-kriminalitet

Rural kriminalitet koster det britiske storsamfunnet store summer hvert år. Nå har politifolk og bønder flere steder etablert samarbeidsstyrker for å snu utviklingen.

Politifolk og bønder går en rekke steder sammen for å få bukt med kriminaliteten på den engelske landsbygda. Foto: Colourbox
Politifolk og bønder går en rekke steder sammen for å få bukt med kriminaliteten på den engelske landsbygda. Foto: Colourbox

Flere lokale politistyrker mobiliserer nå egne lag bestående av politi og lokale bønder. Sammen skal de få ned kriminaliteten på den engelske landsbygda.

Mange bygdepoliti-styrker på plass

Lagene skal blant annet få bukt med forsøpling, husdyrtyver, traktor- og ATV-tyver og rene vandaler. Disse problemene er samlet beregnet å koste britiske myndigheter om lag 50 millioner pund hvert eneste år, melder Farmers Weekly torsdag.

En analyse laget av Country Land and Business Association (CLA) i fjor, viser at 23 av 38 rurale politistyrker i England og Wales da hadde etablert egne bygde-styrker for bekjempelse av kriminalitet i rurale strøk. Seks av politistyrkene hadde delvis slike styrker på plass, mens de resterende ni manglet dette.

Sussex-politiet er den foreløpig siste styrken som har etablert en bygde-"taskforce" i etterkant av denne analysen. Andre politistyrker har oppgradert sine samarbeidende politi- og bonde-styrker siden i fjor vår.

Sussex-styrken konsentrerer seg om å bekjempe kriminalitet relatert til hest, dyreliv og kulturminner.

Hjelper de mest sårbare

– Vi vil oppfordre folk til å rapportere om rural kriminalitet via 101 eller 999 ved et nødstilfelle. Vi er nå i stand til å utplassere lagene der de trengs som mest for å beskytte de mest sårbare, sier sjefinspektør og leder for Sussex-politiets rurale styrke, Steve Biglands, til Farmers Weekly.

Etableringen av disse styrkene, er et resultat av fire års lobby-arbeid hos National Farmers' Union (NFU) - England og Wales' svar på Norges Bondelag. Siden 2016 har de arbeidet for mer ressurser til politiet øst og vest i Sussex til fordel for lokale bønder som opplever ulike former for kriminalitet.

Annonse

Fornøyd bondelagsleder

– Bønder her opplever mange former for kriminalitet. Det var godt å få forklart noen av de verste tilfellene vi møter, og hvordan vi kan håndtere disse. Kriminalitet på landsbygda kan bli håndtert på effektivt vis, om vi alle jobber sammen, uttaler styreleder Mark Chandler i Sussex NFU etter en samling med lokale og nå samarbeidende politifolk.

Chandler ble selv utsatt for rural kriminalitet tidligere i år. Da stjal tyver kostbart GPS-utstyr fra i alt tre gårder i distriktet.

Dyrepoliti

Her hjemme, har Solberg-regjeringen forsøkt seg på egne dyrepoliti-styrker. Men dette er rene politistyrker. Et pilotprosjekt ble igangsatt i Sør-Trøndelag politidistrikt sommeren 2015. I tillegg opprettet regionens Mattilsyn et eget krimteam, som skulle samarbeide med dyrekrimgruppa i politiet. Målet med dyrepolitiprosjektet var - og er - at alvorlig kriminalitet mot dyr skal føre til straffesak og domfellelse.

Solberg-regjeringen ønsker å prioritere egne dyrepoliti-styrker. Slike skal nå innføres over hele landet. Her er daværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og finansminister Siv Jensen (alle Frp) under en pressekonferanse om oppstart av dyrepoliti-prosjektet, sommeren 2015. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Solberg-regjeringen ønsker å prioritere egne dyrepoliti-styrker. Slike skal nå innføres over hele landet. Her er daværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og finansminister Siv Jensen (alle Frp) under en pressekonferanse om oppstart av dyrepoliti-prosjektet, sommeren 2015. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Prosjektet ble viet store ressurser den gang. Både daværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og finansminister Siv Jensen (alle Frp) deltok på en pressekonferanse om oppstart av prosjektet.

I fjor sommer bestemte regjeringen seg for at dyrepoliti skal innføres over hele landet. I 2019 var dyrepoliti etablert i Trøndelag, Sør-Vest, Øst, Vest og Innlandet.

I forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, presentert i fjor høst, kom det fram at regjeringen følger opp Granavolden-plattformen ved å utvide ordningen med dyrepoliti med ytterligere en enhet. Regjeringen foreslo da 1 million kroner til Mattilsynet, slik at arbeidet med å bekjempe alvorlig kriminalitet mot dyr styrkes ytterligere.

Neste artikkel

Lot kalven være sammen med mor