Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Planting er avgjørende

Bærekraftig drift av skogen er en del av løsningen for å nå klimamål. Da er plantingen avgjørende, mener skogsjef i Statskog, Monica Sellæg Grindberg.

Stor aktivitet: Statskog satte 2,2 millioner planter i jorda i 2020. Bildet er fra Hattfjelldal. (Foto: Steinar Johansen)
Stor aktivitet: Statskog satte 2,2 millioner planter i jorda i 2020. Bildet er fra Hattfjelldal. (Foto: Steinar Johansen)

Regjeringa gjennomførte våren 2020 flere tiltak for å sikre utenlandsk arbeidskraft. Dette ga umiddelbare resultater for Statskog.

Opptellingen fra fjoråret viser at selskapet satte 2,2 millioner planter i jorda. Dette er på linje med rekordnivået i 2018, skriver Statskog

Plantene er ett til to år idet de settes i jorda og er tilpasset stedet treet skal vokse opp. Plantene stammer fra norske planteskoler.

Annonse

– Aktivt skogbruk gir bærekraftig verdiskapning i store deler av landet, og er et godt klimatiltak, sier skogsjef Monica Sellæg Grindberg.

Statskog er landets største skogeier med om lag 4,6 millioner dekar produktiv skog. Verne- og miljøhensyn gjør at kun noe under halvparten av den produktive skogen drives. Hoveddelen av selskapets skogsdrift skjer i Sør-Norge, og er i tråd med kvalitets- og miljøkrav.

Regjeringa legger også stor vekt på å redusere nedbyggingen av skogarealer. Årlig går det med ca. 50 000 dekar skog til nedbyggingsformål. Dette gir store utslipp av CO₂. Det er derfor av stor betydning at dette arealet reduseres kraftig, skriver Skogeierforbundet.

I klimaplanen foreslås det også at det legges til rette for skogplanting på gjengroingsarealer. Det å erstatte kratt og villnis med produksjonsskog, øker opptaket av CO₂ vesentlig og bidrar til å styrke framtidas skogressurs.

Neste artikkel

Læreboka må nyanseres