Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pelsdyralslaget: – Ikke et éngangstilfelle

Norges Pelsdyralslag har fått henvendelser fra flere bønder som reagerer på tilsvarende kritikkverdig opptreden fra Mattilsynet under og etter tilsynsbesøk.

Norges Pelsdyralslag forteller om en rekke henvendelser fra bønder som har opplevd lignende opptreden hos Mattilsynet som den pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Rogaland opplevde i fjor sommer. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Norges Pelsdyralslag forteller om en rekke henvendelser fra bønder som har opplevd lignende opptreden hos Mattilsynet som den pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Rogaland opplevde i fjor sommer. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Fredag ble det klart at Mattilsynets administrerende direktør Harald Gjein fratrer sin stilling. I tillegg er to avdelingsledere og en seksjonsleder fratatt sine lederfunksjoner inntil videre. Kommunikasjonssjef Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag kommenterer disse endringene slik:

Kjenner til flere lignende tilfeller

– Det er en bekreftelse på at de opptakene denne bonden (Per Olaf Lauvås, journ.anm.) fikk gjort, har en høy alvorlighetsgrad – ingen tvil om det. Men det som bekymrer meg enda mer, er at dette ikke er et engangstilfelle.

– Hvordan vet dere det?

– Fordi norske pelsdyrbønder forteller om det. Det jeg erfarer nå, er at svært mange har opplevd dette, men ikke tør stå fram, sier Wormdahl.

Med «opplevd dette», mener hun følgende hendelsesforløp: Mattilsynet gjennomfører tilsyn hos pelsdyrbønder, og fremsetter der påstander om driften som bøndene er uenige i. Deretter sier bøndene som får disse tilbakemeldingene at de vil gå videre med saken. Da ber person i Mattilsynet om at bonden lar være å ta saken videre, mot at Mattilsynet ikke gjør noe som rammer pelsdyrbonden. Dette ifølge kommunikasjonssjefen.

– Det kan for eksempel være uenighet om dyr skal avlives. Det er også veldig vanlig, i halvparten av tilfellene, at en annen person enn den som førte tilsyn skriver rapport, hevder kommunikasjonssjefen.

– Hvordan er ditt eget tillitsforhold til Mattilsynet som kontrollinstans overfor pelsdyrnæringa og landbruket generelt, etter det som nå er kommet fram?

– For min egen del, har jeg nesten dårlig samvittighet for at jeg ikke har gjort mer for å fange opp alvorlighetsgraden og hvor ille bøndene har opplevd noen av disse tilsynene. Vi har i alle år hørt om at det å få besøk av Mattilsynet for bonden er som å gå opp til eksamen. Men jeg hadde ikke trodd at vi i Norge hadde en slik måte å håndtere eller forvalte et system – som er godt i seg selv.

Annonse

Hun mener også det blir feil hvis videre granskning nå kun blir en granskning som Mattilsynet selv skal foreta. Men skal man tro landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) er det nettopp dét som vil skje. Bollestad mener det er et ledelsesansvar i Mattilsynet internt å gjenreise omdømmet.

– Måten de gjør det på, er deres ansvar. Det er ikke slik at jeg skal legge en arbeidsplan for den nye ledelsen, sa statsråden til Bondebladet fredag ettermiddag.

Tillitsspørsmål

Nettopp den tillits-tvil som er reist mot Mattilsynet den siste tiden, er årsaken til at Mattilsynets administrerende direktør Harald Gjein nå har fratrådt sin stilling.

– Den siste uken har Mattilsynets troverdighet som tilsynsmyndighet blitt trukket i tvil, i forbindelse med tilsyn hos en pelsdyrbonde i Rogaland. Mattilsynets troverdighet står og faller på at samfunnet har tillit til at tilsyn, veiledning og saksbehandling utføres på en korrekt måte, uttaler Gjein i en pressemelding.

Mattilsynet har innrømmet at det var en lang rekke feil i den knusende rapporten etter tilsyn hos pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås.

Sp har etterspurt en større, uavhengig granskning av Mattilsynet – ikke bare i denne saken, men også et gjennomgang av hele deres tilsynsvirksomhet. Partiet vil blant annet vite nettopp om denne saken bare er en enkeltstående sak, eller om det finnes flere tilsvarende saker der ute.

Venstre, som er en ivrig forkjemper for å få lagt ned pelsdyrnæringa, mener en slik granskning ikke er nødvendig:

– Nei, ikke med mindre det er grunn til å tro at det finnes flere saker som dette tilfellet. Men det er opp til Bollestad å gjøre disse vurderingene, sa Venstres statssekretær i Klima- og miljødepartementet Sveinung Rotevatn til Bondebladet torsdag – dagen før Mattilsynets toppsjef varslet at han fratrer sin stilling.

Neste artikkel

350 storfe tvangsavlivet – vant mot Mattilsynet