Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Over 10 000 tonn kjøtt på lager

Aldri har Nortura hatt mer kjøtt på reguleringslager. Lagerbeholdningen er fire ganger høyere enn i fjor.

Det er kombinasjonen lavere salg og kapasitetsutfordringer på innfrysing som gjør at Nortura må skyve flere dyr enn normalt. Ferske tall fra Nortura viser at enorme mengder kjøtt har hopet seg opp på reguleringslager:

* Samlet ligger det nå 10 000 tonn på lager, fordelt på alle dyreslag.

* Markedsubalansen på svinekjøtt vedvarer. I dag ligger det drøyt 6 000 tonn på lager.

* Sau/lam: Etter en nedgang i lagerbeholdningen tidligere i år, har markedsubalansen økt igjen siden uke 31. Per uke 43, ligger det drøyt 2 000 tonn kjøtt på lager.

* På storfesiden, er det nå en lagerbeholdning på like under 2 000 tonn.

Ekstremtørken bidro

«Mange har hatt en krevende fôrsituasjon i år. Dette har påvirket slaktingen av storfe gjennom sommeren og slakting av småfe i høst. Telledato 1. oktober påvirker også slaktemønsteret», skriver Nortura.

Annonse

Selskapet har derfor lagt opp en prisløype på storfe og småfe, med mål om å bidra til å avhjelpe situasjonen. Norturabøndene har tatt signalene, og for tiden er det høye innmeldingstall av spesielt kyr og søyer, melder Norges største kjøttkonsern.

Venter spesielt krevende vinter

Lagersituasjonen ventes å bli spesielt krevende i vinter, når beitene blir dekket av snø.

– Dette vil vi selvsagt ta hensyn til så langt det er mulig. Det betyr at omfanget av skyving vil variere fra område til område. En annen konsekvens vil være at dine dyr vil kunne bli slaktet på et annet anlegg enn det nærmeste anlegget for å få kunne utnytte den totale kapasiteten vår, skriver Nortura.

Samvirket er klar på at situasjonen ikke er ønsket, og at Nortura forstår at det kan være krevende for mange.

– Vi lover at Nortura, bondens selskap, vil gjøre sitt ytterste for at alle skal komme best mulig ut av dette, skriver Nortura.

Se hele oversikten her.

Neste artikkel

Senker tollen på storfekjøtt fra 23. juli