Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Oppstartstrøbbel til 1,2 milliarder kroner

Irsk melk: Tine besluttet i 2016 å «flagge» ut Jarlsbergeksporten til Irland. Hovedargumentene var å sikre merkevaren og lønnsomheten ved å basere produksjonen på rimeligere irsk melk. Foto: Tine
Irsk melk: Tine besluttet i 2016 å «flagge» ut Jarlsbergeksporten til Irland. Hovedargumentene var å sikre merkevaren og lønnsomheten ved å basere produksjonen på rimeligere irsk melk. Foto: Tine

Jarlsbergeksporten omtales ofte som en gedigen suksesshistorie. Og ja da, merkevaren er anerkjent i mange eksportmarkeder. Og ja, internasjonal avdeling står for 16 prosent av Tines bruttoinntekter.

Men regnestykket har også en kostnadsside – som foreløpig resulterer i en betydelig negativ netto. Tines satsing i Irland bidrar beklageligvis til dette. Spørsmålet blir derfor: Når vil den internasjonale aktiviteten bidra positivt i Tine-bondens lommebok?

Historie med hindringer

* I 2015 gikk Solbergregjeringen, så WTO, inn for å forby eksportstøtte til landbruksvarer, Jarlsbergost inkludert. Stortinget vedtok i 2016 stopp fra 1. juli 2020.

* Tine besluttet i mai 2016 å «flagge» ut Jarlsbergeksporten til Irland. Hovedargumentene var å sikre merkevaren og lønnsomheten ved å basere produksjonen på rimeligere irsk melk.

* Anlegget ved Cork, til en pris på 830 millioner kroner, sto ferdig sommeren 2019. Men problemer med utslippstillatelse for spillvann samt tekniske utfordringer med blant annet mugg, samt pandemien, forsinket oppstarten.

* Forsinkelsen førte til at Tine måtte fortsette eksporten fra norske anlegg – etter 1. juli 2020 uten eksportstøtte. Dette påførte selskapet ti millioner kroner i ekstra kostnader pr. måned. Først 1. juli 2022 kom driften i Mogeely for alvor i gang. Dette kan bety at Tine i denne perioden har måtte tåle om lag 240 millioner kroner i tilleggskostnader.

Annonse

* I perioden 2007 til 2010 gikk produksjonen av Jarlsbergost ved Dairygold sitt anlegg i Mogeely med betydelig underskudd. Tine Norge kompenserte Tine UK og krevde fradrag i regnskapet til Tine Norge.

I en fersk dom fra har Oslo tingrett besluttet at dette ikke er tillatt. Om dommen blir stående vil dette gi Tine en tilleggskostnad på knapt 83 millioner kroner.

Koster mer enn det smaker?

Tine ønsker ikke å si noe om hvor stort tapet kan komme til å bli. Men ifølge EU økte melkeprisen i Irland i perioden april 2021 til april 2022 med 40 prosent, det vil si ca. 1,75 kroner pr. liter.

En full dagsproduksjon av Jarlsberg – basert på 600 000 liter melk – vil med denne råvareprisøkningen gi en kostnadsøkning på minst 1 million kroner – 30 millioner kroner pr. måned.

Det store spørsmålet er om det er mulig å ta igjen noen av denne kostnadsøkningen i markedet. I sum har etableringen av anlegget i Mogeely så langt kostet Tines eiere mer enn 1,2 milliarder kroner.

Og det er FØR vi innkalkulerer ovennevnte mulige tap som følge av høye irske melkepriser. Dette kommer i tillegg til de årlige betydelige tapene Tine i mange år har hatt på eksport av Jarlsbergost og annen internasjonal aktivitet før anlegget i Irland ble påbegynt.

Neste artikkel

– Prekær situasjon for storfenæringa