Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ønsker enklere omplassering av dyr

Dale vil gjøre det mulig for Mattilsynet å omplassere vanskjøttede dyr – uten bondens samtykke.

Landbruks- og matdepartementet sier ja til Mattilsynets eget forslag om en lovendring som skal gjøre det mulig å omplassere vanskjøttede dyr, også uten bondens samtykke. Bildet er fra Mattilsynets avdekking av graverende forhold hos flere slaktegrisprodusenter i Rogaland, under en større tilsynskampanje i fylket. (Foto: Mattilsynet)

I vår sendte Landbruks- og matdepartementet på høring et forslag fra Mattilsynet om å endre dyrevelferdsloven paragraf 32. Bestemmelsen handler blant annet om midlertidig forvaring av dyr ved vanskjøtsel. I dag er ordningen slik at dyr ikke kan selges eller omplasseres til andre mot dyreeiers vilje. Dette gjelder også når eieren av dyrevelferdsmessige årsaker ikke selv gis anledning til å beholde dyret.

Dale: – Letter ressursbruken

Nå har regjeringen konkludert i saken. I et nytt forslag, går landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) inn for en lovendring som muliggjør omplassering eller salg av dyr som er tatt i midlertidig forvaring – selv om dyreeieren ikke skulle samtykke til dette grepet.

Dyr som kan leve godt hos en ny eier, kan dermed likevel bli avlivet.

Annonse

– Med den endringen som nå blir foreslått, får Mattilsynet bedre mulighet til å selge eller omplassere vanskjøttede dyr som er tatt i midlertidig forvaring, og som det ikke er forsvarlig å levere tilbake til dyreeier. Forslaget vil gjøre det mulig å løse disse sakene på en bedre måte. Det vil også kunne lette ressursbruken til Mattilsynet, som i dag legger ned en del arbeid for å få eier til å samtykke til eventuell omplassering, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Midlertidig forvaring kan bli gjennomført for dyreholderens regning. Dersom det er nødvendig å avlive et dyr som er tatt i midlertidig forvaring, følger det av forslaget at dyreholder også kan bli ansvarlig for kostnadene til dette, skriver departementet.

Bedre enn avliving

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag påpekte i vår, da forslaget først ble kjent, at en slik lovendring kan ha noe for seg.

– Umiddelbart ser vi at det burde være greit at dyr omplasseres i større grad enn man avliver dem. Dette er en sak vi skal se nærmere på og vurdere ut fra hensyn til dyrevelferd og andre hensyn. Hvis en slik lovendring er et tiltak som kan gjøre at enkeltbønder i slike saker tenker seg om flere ganger, er vi for en slik endring, sa Jakobsen til Bondebladet den gang.

Neste artikkel

Rekorddårlige målinger for norsk mat