Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ole Kristian Bergerud er ny leder i Østfold Bondelag

Årsmøtet i Østfold Bondelag 2021 valgte Ole Kristian Bergerud (41) til ny leder. Trude Hegle fra Rakkestad og Degernes er ny nestleder.

Ny i vervet: Ole Kristian Bergerud (41) fra Varteig i Sarpsborg er ny leder i Østfold Bondelag. Avgått leder Svend Arild Uvaag til venstre. (Foto: Mina Mjærum Johansen)
Ny i vervet: Ole Kristian Bergerud (41) fra Varteig i Sarpsborg er ny leder i Østfold Bondelag. Avgått leder Svend Arild Uvaag til venstre. (Foto: Mina Mjærum Johansen)

Bergerud er heltidsbonde på gården på Varteig i Sarpsborg, hvor økologisk ammeku er hovedproduksjonen, skriver Østfold Bondelag.

Den nye lederen benyttet anledningen til å takke Svend Arild Uvaag for en formidabel innsats. Bergerud har allerede lang fartstid som tillitsvalgt i landbruket med fem år som leder i Tyr Østfold, to år som leder i Sarpsborg Bondelag, og nå sist fire år som nestleder i Østfold Bondelag.

Andre styremedlemmer i Østfold Bondelag er: Henning Lyche Røed, Råde, Aase Maren Ø. Hesleskaug, Eidsberg og Kjell Einar Huseby, Berg. Varamedlemmer er Ellen Evenrød, Glemmen, Per Erik Tofteberg, Råde og Hege G. Degnes, Rakkestad og Degernes.

Endring i grunnlaget

Under generaldebatten på årsmøtet var det stor aktivitet, og lokallagene var opptatt mange ulike utfordringer. Pål Haglerød, leder i Hobøl Bondelag, tok til orde for en endring av grunnlagsmaterialet i jordbruket.

Hvorfor får vi presentert tall det er lett å misforstå? Hvorfor viser ikke tallene hva vi kan tjene på jobben vi gjør? Hvorfor blande sammen vederlag til arbeid og vederlag til egenkapital? Hvorfor regnes ikke store utgifter eks jordleie som en utgift i jordbruket, var spørsmål han stilte før han la fram et resolusjonsforslag til årsmøtet.

Fylkesleder kommenterte forslaget med at dette er interessant og at intensjonen sammenfaller med innspillet fra Østfold Bondelag til årets jordbruksforhandlinger. Forskjellen vil være at det i tillegg skal behandles i årsmøte i Norges Bondelag.

– Selv om vi får inntektene dokumentert på en annen måte, betyr ikke det nødvendigvis at vi får noen bedre inntekt, bemerket Uvaag.

Forslaget fikk stor tilslutning.

Annonse

Store gåseskader

Mange delegater pekte på behovet for økt innsats for å få bukt med problemene med gåsekader, noe som resulterte i en resolusjon fra årsmøtet

Forslaget, som fikk stor tilslutning, lød som følger «Årsmøtet i Østfold Bondelag ber styret og administrasjonen aktivt jobbe for at det blir tillatt med skadefelling på grågås på lik linje med kanadagås i § 3–4. Skadefelling etter skadelidtes egen beslutning i forskrift om skadefelling».

Årets verver og Innsatspris

Per Ola Haartveit fra Aremark var suveren vinner som årete verver. Haartveit vervet 17 medlemmer på ett år.

– Ditt bidrag er betydelig og til stor inspirasjon for oss alle, sa fylkesleder Svend Arild Uvaag i forbindelse med overrekkelsen.

Karl Emil Rosnæs fra Rygge fikk årets Innsatspris. Rosnæs har gjennom en årrekke vært aktivt med på å bygge og profesjonalisere miljøet for grønnsakproduksjon og videreforedling i Østfold.

– Begrunnelsen for dette er blant annet hans mangeårige innsats for å utvikle og sikre et sterkt miljø for produksjon av grønnsaker i Østfold. Ett konkret resultat av innsatsen er Grøntpakkeriet Øst AS hvor han har bidratt til å skape entusiasme for, og samarbeid om, å utvikle en produsenteid industri, sa Uvaag.

Neste artikkel

Småkraft AS trer inn i Proxima Hydrotech AS